Mitä IT:n ulkoistaminen sisältää ja miten se tapahtuu?

Yritykset ulkoistavat tietotekniikan yhä useammin. Kun IT rakennetaan palvelemaan yrityksen tavoitteita ja tarpeita, sekä tietoturva-asiat huomioidaan asianmukaisesti, on ulkoistus yrityksille kustannustehokkain vaihtoehto.

Toimiva IT turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Tietotekniikka on merkittävässä roolissa päivittäisen työn sujumisen ja yrityksen menestymisen kannalta. 

 

ITn ja tietohallinnon ulkoistaminen askelmerkit ulkoistamiseen-1

Lataa maksuton opas ja tiedät:

  • Ulkoistanko vain osan vai koko tietotekniikan?
  • Mitä IT-tuelta voi edellyttää?
  • Tunnista ja vältä ulkoistushankkeen riskit!
  • Miten ulkoistaminen käytännössä tapahtuu?

PS. Opas on asiantuntijoiden laatima, mutta ei sisällä teknistä kapulakieltä, vaan käytännöläheistä infoa! 

Tietosuoja