Mitä IT:n ulkoistaminen sisältää ja miten se tapahtuu?

Yritykset ulkoistavat tietotekniikan yhä useammin. Kun IT rakennetaan palvelemaan yrityksen tavoitteita ja tarpeita, sekä tietoturva-asiat huomioidaan asianmukaisesti, on ulkoistus yrityksille kustannustehokkain vaihtoehto.

Toimiva IT turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Tietotekniikka on merkittävässä roolissa päivittäisen työn sujumisen ja yrityksen menestymisen kannalta. 

 

IT ulkoistaminen

 

Lataa maksuton opas ja tiedät:

  • Ulkoistanko vain osan vai koko tietotekniikan?
  • Mitä IT-tuelta voi edellyttää?
  • Tunnista ja vältä ulkoistushankkeen riskit!
  • Miten ulkoistaminen käytännössä tapahtuu?

PS. Opas on asiantuntijoiden laatima, mutta ei sisällä teknistä kapulakieltä, vaan käytännöläheistä infoa! 

Tietosuoja