Rauhalan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Digitaalinen taloushallinto-ohjelma mukana TALTIO-hankkeessa
11.5.2016 8:49

Digitaalinen taloushallinto-ohjelma mukana TALTIO-hankkeessa

 

Taustaa: Digitalisaatio ylettää koskemaan taloushallinnon informaatiota

Taloushallinnon informaatio tulee saada täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi yhtenäisen standardin avulla. Näin mm. tiliotteet, verkkolaskut ja sähköinen kuittitieto voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä. Myös integraatiot eri taloushallintojärjestelmien välillä ovat mahdollisia tietokantojen avoimien rajapintojen kautta. Tämä tulee vaikuttamaan suomalaisten yritysten ja yhteisöjen talouden hallintaan ja mahdollistaa kustannustehokkuuden nousun. Hanketta varten on perustettu TALTIO-hanke, joka koostuu 5 eri osuudesta:

 1. TALTIO Standardi
 2. TALTIO eKuitti
 3. TALTIO Integraatio
 4. TALTIO Tietovarasto
 5. TALTIO Tilitoimistopalvelut.

Hanke kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön kärkihankkeeseen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. Mukana kehittämistyössä ovat myös työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeinoelämä.

TALTIO-tietuekuvaus perustuu kansainväliseen XBRL Global Ledger -taksonomiaan. Siinä määritetään, missä järjestyksessä ja millaisilla nimikkeillä tiedot on kirjanpitojärjestelmässä esitettävä, että eri järjestelmien välinen tiedonsiirto ja arkistointi olisi helppoa ja virheetöntä.

Tämän yhtenäisen standardin avulla voidaan automatisoida tasekirjan muodostaminen (XBRL) ja vuosiveroilmoitusten muodostaminen (XBRL).  Tilintarkastuksen ja verotarkastuksen automatisointi tulee mahdolliseksi vakiomuotoisten tapahtumien myötä, samoin jäljitettävyys suoraan raportista alkuperäisen liiketapahtumaan.

 

TALTIO-hankkeen tavoitteet:

 1. TALTIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen standardimuoto rakenteiselle taloustiedolle, jota ovat mm. tiliotteet, verkkolaskut ja eKuitti eli sähköinen ostosten kuittitieto paperilippujen sijaan. Standardissa muodossa olevaa taloustietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä.
 2. TALTIO-hankkeessa mallinnetaan yrityksen taloustietojen ekosysteemi ja kuvataan pk-yritysten ja yhteisöjen digitalisoitu talouden hallinta TALTIO-standardin mukaisena tietovarastoratkaisuna.
 3. TALTIO-hankkeessa toteutetaan TALTIO-standardin tietuekuvauksen mukaisia integraatioita taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välille.
 4. TALTIO-hankkeessa edistetään tilitoimistojen mahdollisuuksia tuottaa uutta liiketoimintaa rakenteisen tiedon hyödyntämisen avulla.
 5. TALTIO-hankkeessa kehitetään kiinteistösektorin digitalisointia asuntokaupassa ja sen rahoituksessa.
 6. TALTIO-hankkeessa syntyvää TALTIO-standardiin perustuvaa mallia sovelletaan myös yksityishenkilöiden talouden hallintaan.

Lähde: http://taltio.net/hanke

 

Digitaalinen taloushallinto-ohjelma, Fennoa, pilottina TALTIO-hankkeessa

XBLR eli Tilinpäätös 2.0

Fennoa Oy pilotoi parhaillaan Verohallinnon, PRH:n ja Valtorin kanssa digitaalista XBRL tilinpäätöstä - Tilinpäätös 2.0:aa. Tilinpäätös 2.0 tarkoittaa perinteisen tasekirjan eli koko tilinpäätösaineiston siirtämistä rakenteisena ja konekielisenä sanomana Valtorin palvelun kautta viranomaisille.

Palvelu muodostaa tilinpäätösaineistosta automaattisesti veroilmoituslomakkeet 6B, 62 ja 7A, jotka käyttäjä voi tarkastaa ja täydentää ennen lähetystä.

Raportointikoodistoa voi käyttää suoraan tilikarttana Fennoassa. Myös perinteiset tilikartat voidaan ottaa käyttöön ja määritellä raportointikoodiston tilejä vasten eli ”mäpätä”.

Fennoa tiedottaa asiakkailleen testien etenemisestä vuoden kuluessa, mutta jo nyt näyttää siltä, että tilinpäätöksien ja veroilmoitusten tilitoimistoille aiheuttama työkuorma tulee helpottumaan Tilinpäätös 2.0:n myötä vuonna 2016.

Sähköiset kuitit

Fennoa on ensimmäinen taloushallinto-ohjelma ja pilvipalvelu, jossa pankki- ja luottokorttien maksukuitit voi suoraan kirjanpitojärjestelmän sisällä liittää luottokorttilaskun tai pankkitiliotteen tapahtumarivin liitteeksi.

Kuittien kuvat saapuvat tällä hetkellä yrittäjiltä suoraan Fennoaan odottamaan kirjanpitäjän toimia. Kuitteja ei siis tarvitse hakea erillisistä kuittiportaaleista eikä pelata kuittien kuvatiedostojen tai kirjanpidon tositesiirtotiedostojen kanssa.

Fennoa seuraa aktiivisesti eReceipts hanketta ja odottaa innolla, milloin kuitit on mahdollista hakea suoraan digitaalisessa muodossa kassajärjestelmistä Fennoaan ilman, että niitä tarvitsee kuvata tai skannata.

 

Tutustu Fennoaan

 

Takaisin blogiin