Rauhalan blogi
11.3.2016 12:27

Kellokortti ei toimi enää

 

“On sanottu, että työ on muuttunut viime vuosien aikana enemmän kuin sitä edeltävänä satana vuotena yhteensä.”

 

Mitä työn muutos tarkoittaa?

  • Digitalisaatio muuttaa tapoja tehdä työtä. Esimerkiksi etätyön avulla tuottavaan työhön jää enemmän aikaa, kun liikkumiseen kuluva aika vähenee.
  • Globalisaatio ja rakennemuutos luo uusia töitä ja ammatteja, joita ei voi johtaa työssäoloajankontrollilla kuten kellokorteilla.
  • Työn merkityksellisyys samoin kuin sen tekijän halu itsensä johtamiseen kasvaa, kontrollin ja valvonnan sijaan.
  • Työn tekemiseen tarvittavien resurssien, kuten ihmisten, työkalujen, jne. tehokas johtaminen ja allokointi vähentää kiirettä ja parantaa laatua.
  • Yhteiskunta ja lainsäädäntö muuttuu, esimerkiksi työehtojen paikallinen sopiminen yleistyy.

 

Muutosten ymmärtäminen on tärkeää yritysjohdolle

Muutos ja sen mahdollisuuksien hyödyntäminen on keskeinen ja ajankohtainen asia yritysten tuottavuuden kasvattamisessa.

Tunnettu totuushan on, että tulos ei synny tekemiseen käytetystä ajasta vaan työn tuottavuudesta. Työn määrän kasvattaminen ei lisää tuottavuutta lainkaan, päinvastoin se laskee tuotos-panos-suhdetta. Eli kun panosta kasvatetaan, esimerkiksi työaikoja pidentämällä, tulisi pidennetyllä työajalla tehdä normaalia enemmän suoritteita, jotta tuottavuus kasvaisi. Näinhän ei tapahdu, varsinkaan jos tavat johtaa ja tehdä työtä eivät muutu.

 

Tarvitaan uusia työkaluja

Työtä tulee johtaa tehokkaan resurssoinnin ja suunnittelun kautta, sekä tarjoamalla työntekijälle itselleen työkaluja oman ajan ja työpanoksen seurantaan ja hallintaan. Työtä ja sen tekemistä hallitaan jatkossa yhdessä työntekijän kanssa, ei autoritäärisesti ylhäältä päin valvoen ja kontrolloiden.

Näissä tavoitteissa avun tuo digitalisaatio. Kellokorttikoneet yritysten aulassa toimivat nopeasti vanhentuvana “isoveli valvoo” -koneistona, kun taas digitaalinen työajanhallinta mahdollistaa helppokäyttöisen ja tehokkaan työkalun yrityksen henkilöstön johtamiseen. Sekä työntekijä itse, että työnantaja saavat palvelusta kummallekin osapuolelle läpinäkyvää tietoa ja apua työn suunnitteluun.

 

Kontrollista ja valvonnasta työntekijän itsenäiseen ajan hallintaan

Luottamus on työyhteisön menestyksen tärkein rakennuspalikka. Kun yrityksessä vallitsee luottamus, siellä myös voidaan hyvin ja työ on tehokasta sekä tuottavaa. Työpaikoilla odotetaan joustavuutta, avoimuutta ja työhön sitoutumista. Työntekijät sitoutuvat ja tuntevat työnsä merkitykselliseksi, kun he kokevat, että omaa työtä pystyy hallitsemaan ja säätelemään. Työntekijät haluavat ottaa itse vastuuta omasta työstään, hehän ovat sen parhaita asiantuntijoita.

Eräässä tuhansia henkilöitä työllistävässä asiakasyrityksessämme oli palkattuna useita henkilöitä korjaamaan perinteisen kellokorttijärjestelmän vääriä ja unohtuneita työaikaleimauksia sekä tulostamaan esimiehille raportteja ajankäytöstä. Yrityksessä tehtiin iso muutos, jossa otettiin käyttöön digitaalinen työajanseuranta ja vastuu työajanhallinnasta annettiin työntekijöille itselleen. Samalla kannustettiin etätyöhön ja muihin moderneihin työnteon tapoihin.  Muutos oli onnistunut. Se kasvatti niin tuottavuutta kuin ihmisten tyytyväisyyttä ja työhön sitoutumista.

Näemme joka päivä työssämme, että muutos uusiin työajanhallinnan tapoihin on ollut positiivinen kokemus kaikille niille asiakkaillemme, jotka ovat valinneet luottaa työntekijöihinsä.

Johdetaanko teillä jo työtä, vai kontrolloitteko vain työaikaa?

 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin