Rauhalan blogi
2.3.2016 12:36

Mikä on hybridipilvi?

Suurin osa on varmasti kuullut pilvipalveluista (tai yleisimmin pilvi) ja niiden mahdollistamista hienoista asioista. Moni organisaatio pohtiikin omaa pilvistrategiaansa, suomenkielellä: suunnitelmaa siitä, miten siirrytään pilveen. Jos sinä olet pohtinut, mitä ja miten, et ole pohdiskelusi kanssa yksin.

Pilven ja sen palveluiden hyvyyttä ei tule väheksyä. Pilvi mahdollistaa paljon uusia ja erittäin hyviä asioita, joista on oikeasti hyötyä organisaatioille, esim. päätelaiteriippumattomuus ja huolettomuus. Hypetykseen hyppääminen ja suin päin pilveen siirtyminen, ilman asian tarkkaa mietintää tai tavoitteiden asettamista, tulee hyvin todennäköisesti iskemään päin näköä. Pahimmassa tilanteessa tällä saattaa olla liiketoimintaan varsin ikäviä vaikutuksia. Jo nyt on tapauksia, joissa organisaatiot siirtävät tiettyjä palveluita pois pilvestä. Tähän olemme törmänneet keskustellessamme sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka yrittävät väkisin ja liian isosti ottaa pilven käyttöön.

Täytyy todeta, että onneksi nyt on herätty miettimään asioita ja pohtimaan vaihtoehtoja erilaisille kokonais- tai osaratkaisuille. Kuten aikaisemmin sanoin, on pilvessä ja siihen liittyvissä palveluissa todella paljon hyvää. Organisaation on kuitenkin mietittävä, mikä on heidän toimintaansa parhaiten soveltuva malli. Apua kannattaa kysyä asiantuntijoilta, jos itse ei tiedä tähän vastausta.

Monesti parhaaseen lopputulokseen päästään, kun hyödynnetään useamman erilaisen palvelun parhaita ja hyväksi havaittuja palveluita tai palveluiden osia. Paras tilanne on, jos eri palvelut saadaan keskustelemaan keskenään. Tällöin hybridimalli toimii parhaiten.

 

Hybridipilvi = mahdollisuuksien taivas

Hybridiratkaisut, eli kahden tai useamman eri teknologian yhdistelmät, ovat alkaneet herättämään kiinnostusta. Kyseessä ei sinänsä ole kovinkaan uusi keksintö, vaan nyt tällekin ilmiölle on keksitty nimi.

Hybridipilvi koostuu monesta eri komponentista. Kuitenkaan ajatus ei ole, että yritys ottaa kaikki eri komponentit käyttöön, vaan tarkoitus on käyttää ainoastaan niitä komponentteja, jotka parhaiten soveltuvat tietylle ohjelmistolle, tietylle toimintatavalla tai yleensäkään organisaation toiminnalle. Hybridipilven komponentteja voi olla mm.

  • Julkinen pilvipalvelu (Public Cloud)
  • Yksityispilvi (Private Cloud)
  • Konesali, palveluntarjoaja (Hosting, SaaS yms.)
  • Konesali, organisaation oma
  • Omat palvelimet (On Premise)

Yksi tärkeimmistä asioista on, että jollain on oltava tekninen ja looginen kokonaiskuva, riippumatta siitä, mistä tai miten palveluita käytetään. Yhteinen tavoite ja tavoitteen linkitykset itse organisaation toimintaan tulee käsitellä erityisellä huolella. Eri vaihtoehtojen rajoitteet saattavat myöskin yllättää monet. Myöskään ratkaisun kokonais- ja/tai kk-kustannuksia ei saa unohtaa. On myöskin hyvä muistaa, että toteutus voidaan ja se kannattaa tehdä askel tai jokin pienempi kokonaisuus kerrallaan. Tällöin saadaan myös kulut pidettyä hallinnassa. Suositeltavaa on pyytää apua asiantuntijalta ja käydä asiaa yhdessä heidän kanssaan läpi.

Lopputuloksena saattaa olla se, että kaikki palvelut on paras tehdä pilvestä tai Hybridiratkaisu Public Cloud – Hosting – On Premise tai ehkäpä kaikki palvelut On Premise. Vaihtoehtoja on monia, ja päätöstä asiasta ei kannata tehdä ennakkoon tai vain siksi, koska Pilvi on IN.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin