Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Miten tunnistat juuri teille sopivan ERP-järjestelmän?
28.2.2017 8:19:00

Miten tunnistat juuri teille sopivan ERP-järjestelmän?

Nykypäivän yritysmaailma muuttuu kovaa tahtia. Markkinoiden muuttuessa, kilpailun kiristyessä ja ostajien valinnanvaran kasvaessa kilpailuedun tavoitteleminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Tieto on tärkeässä asemassa kilpailuedun luomisessa - menestyäksesi sinulla tulisi olla käytettävissä kaikki mahdollinen, relevantti tieto yrityksesi toiminnasta. Edelläkävijöitä ja markkinajohtajia harvoin syntyy pelkän mutu-tuntuman pohjalta.

Nykyaikainen ERP-järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen ja kattavan raportoinnin. Raportoinnissa ajankohtaisuus on tärkeää - ei riitä, että saat raportteja ja tietoa joskus päivien, viikkojen tai kuukausien päästä, tarvitset sitä nyt. Raportoinnin ei tulisi katsoa vain menneeseen, vaan ohjata myös tulevaa. Onkin tärkeää tunnistaa, milloin ERP-ratkaisun uusiminen on omalle yrityksellenne ajankohtaista, sekä mihin kaikkeen tulisi kiinnittää huomiota järjestelmän valinnassa.

ERP-järjestelmä on tavoitteita ja prosesseja tukeva kokonaisuus

Todennäköisesti myös teidän yrityksessänne on käytössä jokin toiminnanohjausjärjestelmä tai sellaisen hankinnasta on vähintään keskusteltu. ERP-järjestelmiä on kuitenkin tarjolla useita erilaisia sekä erilaisiin tarpeisiin vastaavia. On tärkeä muistaa, etteivät kaikki ERP-järjestelmät sovi kaikille. Tämän vuoksi järjestelmän valinnan tulee aina lähteä liikkeelle yrityksenne tarpeista, tavoitteista ja prosesseista.  

ERP-järjestelmän valintaa ei tule tehdä hätiköiden. Kun järjestelmä on valittu oikein, ajan kanssa ja huolella siten, että se tukee yrityksesi prosesseja, järjestelmän mahdollisuudet ovat rajattomat. Oikein hyödynnettynä ERP-järjestelmä voi olla yksi kriittisimmistä menestystekijöistä yrityksen kasvun ja kehityksen polulla. Sen vuoksi ERP-järjestelmän vaihtamisessa tulisi aina panostaa huolelliseen vertailuun ja tiedonkeruuseen juuri omalle yritykselleen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Tärkeitä huomioon otettavia asioita sopivan ratkaisun valitsemisessa:

  • Toiminnallisuuksien tarkastelu  
  • Prosessien mukautuvuus järjestelmään – vai toisinpäin?  
  • Palvelin vai pilvipalvelu?  
  • Järjestelmän ylläpito ja päivitykset
  • Järjestelmätoimittajan asiakaspalvelu ja ongelmatilanteet  
  • Kumppanin valinta  
  • Järjestelmäkustannukset

Onko nykyinen järjestelmänne enemmän taakka kuin tuki?

Useasti vanhoista ratkaisuista yritetään pitää kiinni viimeiseen saakka, sillä ajatuskin ERP-järjestelmän vaihtamisesta kauhistuttaa monia. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen ei ole yksinkertaisimpia projekteja, mutta joskus vaihto on välttämätöntä kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Järjestelmän vaihtoa mietitään usein vasta esimerkiksi vanhan järjestelmän päivityksen tai ylläpidon päättyessä. Yksi merkittäviä syitä järjestelmän vaihtoon voi myös olla sen mukautumattomuus nykypäivän prosesseihin. Järjestelmän vaihtamista uuteen ei kuitenkaan aina kannata odottaa siihen saakka, että vanhasta järjestelmästä ei enää yksinkertaisesti ole jatkamaan. Ei ole syytä tyytyä ratkaisuun, joka ei enää palvele yrityksenne tämän päivän tarpeita. Usein vaihtamisen olisi hyvä lähteä myös puhtaasti uudistumisen ja kilpailukyvyn nostamisen tavoitteesta: halusta saada nykyaikainen järjestelmä, joka palvelee paremmin yrityksen prosesseja.

Pohdi rehellisesti, saatteko nykyisestä järjestelmästänne kaiken toivomanne ja tarvitsemanne irti? Onko nykyinen järjestelmänne tuottanut päänvaivaa tai hankaloittanut toimintaa?  Älkää elvyttäkö vanhaa järjestelmää väkisin, etenkään jos siitä on teille selkeästi enemmän haittaa kuin hyötyä. Satsatkaa sen sijaan uuteen, parempaan ja nykyaikaisempaan ratkaisuun - investointi maksaa itsensä takuulla takaisin sekä ajallisesti että rahallisesti monin eri tavoin. Kun järjestelmän vaihto tehdään huolellisesti, suunnitelmallisesti sekä osaavan kumppanin avulla, järjestelmän vaihto sujuu kuin itsestään.

Lataa ERP-järjestelmän valinta -pikaopas
Haluatko lukea aiheesta lisää? Suosittelen sinua tutustumaan ERP-järjestelmän valinnan pikaoppaaseemme! Oppaasta saat lisätietoa mm. ERP-järjestelmän toiminnallisuuksista, ylläpidosta ja kustannusten muodostumisesta.

Takaisin blogiin