Rauhalan blogi
25.5.2023 14:31

Perintälain muutokset yritysperinnässä

Asiakkaat maksavat laskunsa yleensä ajallaan. On myös niitä asiakkaita, jotka ovat ”hitaita” tai ”varovaisia” maksajia ja tulee tilanteita, jolloin on syytä kehottaa asiakasta maksamaan avoin maksu. Mikäli tästä ei ole apua, joudutaan aloittamaan järeämmät keinot saatavan perimiseen. Yritysperintää koskevaan perintälakiin on tullut muutoksia viime vuoden toukokuussa. Käsittelen tässä blogitekstissä näitä muutoksia. 

Perintää ei tarvita, jos yritys myy käteisellä tai ennakkomaksulla. Tämä ei kuitenkaan ole B2B -kaupassa tavanomaista, vaan tavara tai palvelu myydään luotolla eli laskulla. Uuden asiakkaan kohdalla on syytä aina tarkistaa luottotiedot ja esim. ensimmäiset tavaratoimitukset tehdä ennakkomaksua vastaan.

Maksumuistutus lähetetään usein samaa reittiä kuin laskukin. Maksuvaatimuksen tulee olla kirjallinen. Sen voi toimittaa myös muulla tavoin, jos velallinen on antanut suostumuksen siihen. Joissakin järjestelmissä on kuitenkin niin, että muistutusta ei voi lähettää sähköisesti. Tällä pyritään estämään tilanne, jos alkuperäinen lasku sähköisenä lähetettynä ei jostain syystä olisikaan mennyt perille, niin mahdollisesti maksukehotus sähköisenä ei myöskään menisi perille.

 

Perintälain muutos 1.5.2022 

1.5.2022 tuli voimaan Perintälain muutos. Muutokset koskevat yritysten välisten saatavien perintää, pääsääntöisesti yritysperinnän vapaaehtoisen perinnän aika- ja pääomarajoja. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan maksumuistutuksilla tai velkojan ja velkaa olevan kesken sovitulla maksujärjestelyllä tehtävää velan perintää. Perintälakia on jo aikaisemmin muutettu kuluttajaperinnän osalta.

 

Tarkennetaan vielä termit maksumuistutus ja maksuvaatimus

Maksumuistutus tai maksukehotus = velkojan tai velkojan asiamiehenä toimivan tahon toimittama kirjallinen ilmoitus siitä, ettei laskua ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksessa olevasta erittelystä käy ilmi, mihin avoimeen laskuun kyseinen huomautus liittyy. Maksumuistutus ei ole virallista perintää, mutta se on pakollinen osa sitä.

Maksuvaatimus = määrämuotoinen perintäkirje ja oikeudellisen perinnän aloittamisen edellytys.

Maksuvalvonnan voi ulkoistaa. Sen voi tehdä heti jo siinä vaiheessa, kun lasku muodostetaan ja lähetetään. Tällöin ulkopuolinen toimija seuraa suoritusten saapumista ajallaan ja tarvittaessa lähettää maksumuistutukset ja maksuvaatimukset sekä hoitaa perinnän.

Varsinaista perintätoimintaa saa harjoittaa vain Aluehallintoviraston perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin kuuluva toimija.

Yritys voi itse lähettää maksumuistutuksia haluamansa määrän ja jos tämä ei tuota tulosta, niin siirtää sen jälkeen saatavan perinnän perintätoimistolle. Laskutusohjelmista löytyy usein myös integraatio perintäpalvelun tarjoajiin, jolloin voi helposti tehdä sopimuksen ja laskut saadaan siirtymään suoraan järjestelmästä.

 

Maksumuistutusten aikarajat uudessa perintälaissa

Ensimmäisen maksumuistutuksen saa lähettää vaikka heti eräpäivän jälkeen, jos suoritusta ei ole tullut. Perintälakiin tuli säännökset aikarajoista perintätoimenpiteiden välillä muissa kuin kuluttajasaatavissa. Uusi 10 päivän aikaraja koskee uutta kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla toimitettua maksumuistutusta tai maksuvaatimusta. Tämä aika katsotaan kohtuulliseksi ajaksi, että asiakas on laskun maksanut ja suoritus on ehtinyt tulla toimittajalle perille.

Ensimmäisessä maksumuistutuksessa saa vaatia perintäkuluja vasta kun eräpäivästä on kulunut 10 päivää.

Toisen maksullisen muistutuksen saa lähettää jälleen kun 10 päivää on kulunut ensimmäisestä muistutuksesta tai maksuvaatimuksesta. Tällä 10 pv säännöllä varmistetaan, että velallisella on riittävästi aikaa huomautuksen tai suorituksen tekemiseen ennen seuraavaa perintätoimenpidettä.

 

Perintäkulujen enimmäismäärät

Perintälaki määrittää perintäkulujen enimmäismäärät sekä kuluttajasaatavien että muiden kuin kuluttajasaatavien osalta. Perintälain uudistuksella määriteltiin, millaisia kuluja voi periä. Tämä uudistus koetaan hyvänä yritysten näkökulmasta, koska laki määrittää kohtuulliset perintäkulut. Ennen lakimuutosta perintäkulut saattoivat olla toisella perintätoimijalla 400 euron saatavasta 100 euroa ja toisella 40 euroa.

Ensimmäisestä maksuvaatimuksesta saa periä kuluja alla olevan mukaisesti, kun saatavan pääoma on:

  • enintään 500 eur, perintäkulu max 50 eur
  • yli 500 mutta enintään 2500 eur, kulu voi olla max 70 eur
  • yli 2500 eur, enintään 10000 eur, kulu voi olla max 90 eur
  • yli 10000 eur, perintäkulu voi olla max 110 eur

Toisesta maksuvaatimuksesta kulut saavat olla max puolet ensimmäisen vaatimuksen kuluista.

Jos siis ensimmäisessä maksuvaatimuksessa kulut ovat 50 eur, saavat ne seuraavassa olla max 75 euroa.

Laissa on myös määritelty, paljonko saman saatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä. Tarkemmat tiedot perintäkulujen enimmäismääristä löytyvät Laista saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta.

Yllä mainitut rajat ja summat koskevat siis muuta kuin kuluttajaperintää, johon on Perintälaissa määritelty omat määrät ja ajat.

 

Lataa webinaaritallenne:
Rakenna oma kasvutarinasi tehokkaan luotonhallinnan tuella.

 

Jätä yhteydenottopyyntö Rauhalan Yritysohjelmistoille

 

 

Takaisin blogiin