Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Tiedolla johtaminen istuu myös talouden johtamiseen – kuinka talouden prosessit toimivat ideaalitilanteessa?
3.10.2017 15:09

Tiedolla johtaminen istuu myös talouden johtamiseen – kuinka talouden prosessit toimivat ideaalitilanteessa?

Tiedolla johtaminen yläkäsitteenä tarkoittaa ajantasaisen, luotettavan tiedon tuottamista yrityksen päätöksenteon ja johtamistyön tueksi. Tiedolla johtaminen käsitetään perinteisesti vain yritysjohdon raportoinnin ja tiedon analysoinnin näkökulmasta, mutta myös talouden prosessit linkittyvät vahvasti tiedolla johtamiseen. 

 

Talouden prosessit ovat koko organisaation toiminnan kriittisin osa 

Talouden prosessit ovat käsitteenä hyvin laaja ja monitulkintainen. Toiset tarkoittavat talouden prosesseilla itse talouden toimintoja, kuten myyntilaskutusta, ostolaskutusta, palkanmaksua ja raportointia. Toiset taas mieltävät talouden prosessit nimenomaan prosessien näkökulmasta, eli kuinka tieto liikkuu eri toimijoiden välillä sekä miten tiedon reaaliaikaisuutta ja luotettavuutta voitaisiin lisätä. 

Kaikki liiketoimintaan liittyvät prosessit linkittyvät talouden prosesseihin aina myynnistä, tavaran vastaanottamisesta ja varastoinnista lähtien. Talous on se osio, joka pyörittää koko organisaation toiminnan sujuvuutta ja kannattavuutta. Ei oikeastaan ole olemassa liiketoimintaprosessia, joka ei linkittyisi talouden prosesseihin. Tästä syystä taloushallinnon ja talouden prosessien rooli päätöksenteon tukena on kriittinen. 

 

Tiedolla johdetun taloushallinnon kulmakivet 

Tiedolla johdettu talous koostuu saumattomassa yhteistyössä ja integraatioissa toimivista järjestelmistä, luotettavasta ja ajantasaisesta – jopa reaaliaikaisesta – tiedosta, automatisoidusta ja sähköistetystä tiedon raportoinnista ja analysoinnista sekä systemaattisesta toiminnan laadun tarkastelusta.  

Tehokkaat talouden prosessit auttavat yrityksen johtamisessa, taloudellisessa ohjauksessa ja kannattavan toiminnan edistämisessä. Raportointi, seuranta ja analyysi muodostuvat luonnolliseksi kokonaisuudeksi johtamistyön ohella ja raportointi on oikea-aikaista. Päivitettyjä raportteja ei tarvitse odotella tuotettavaksi, vaan johto pääsee välittömästi käsiksi tarpeelliseen tietoon, missä ja milloin tahansa. Taloudesta vastaavat voivat keskittää energiansa toiminnan tarkasteluun, kehitykseen ja analysointiin aiemman manuaalisen ”näppäilyn” sijaan. 

Tehokkaasti toimivat talouden prosessit toimivat kaiken päätöksenteon tukena ja talousosasto pystyy tuottamaan ja jakamaan yrityksen päättäjäelimille mahdollisimman laadukasta tietoa yrityksen toiminnan tilasta sekä mahdollisista kehityskohteista. Kun talouden prosessit toimivat optimaalisesti, yrityksen johto on jatkuvasti pulssilla siitä, mikä yrityksen taloudellinen tila on, missä kehityskohteet sijaitsevat ja millaisia päätöksiä toiminnan nykytila tarvitsee. 

Tehokkaat talouden prosessit ja tiedolla johtaminen tuovat täysin uudenlaista näkemystä organisaation ohjaamiseen. Enää ei riitä, että perusmuotoiset raportit saadaan kerran viikossa tai kuukaudessa, eikä talousvastaavien aikaa ole järkevää enää käyttää vain johdon pyyntöjen ja toiveiden toteuttamiseen.  

 

Lisätietoja aiheesta 

Tehokkaat talouden prosessit-1Lataa maksuton oppaamme aiheeseen liittyen: ”Tehokkaat talouden prosessit liiketoiminnan ytimessä – Tiedolla johtaminen talousjohtamisen ajurina”. Oppaasta saat valmiuksia talouden prosessien uudelleenajatteluun ja entistä syvempään tiedolla ohjautuvuuteen. Opas on suunnattu kaikille tehokkaammasta talouden johtamisesta kiinnostuneille. 

 

Myös asiantuntijoihimme voit olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Takaisin blogiin