Rauhalan blogi
10.3.2017 15:01

Työaika asiantuntijan tehtävissä

Mitä mieltä olet työajoista ja työaikakirjaamisesta asiantuntijatehtävissä? Kuinka tarpeellista on, että ihminen tarkkailee mihin aikaan kulkee töissä ja varmistaa, että istuu siellä tunnollisesti 8h/ päivä?

Osallistuin Linkedinissä keskusteluun, jossa aihetta lähestyttiin ja sivuttiin useasta eri näkökulmasta eri liiketoimialojen asiantuntijoiden kesken. Esimerkiksi yllä esittämäni kysymykset pyörivät keskustelussa vilkkaasti ja asiaan otettiin kantaa. Keskustelua seurasi suuri joukko asiantuntija-ammattilaisia. Olen nostanut tähän blogiin muutamia ajatuksia käydystä LinkedIn keskustelusta sekä siitä miksi työaikaa tulisi kirjata. Haluan vielä korostaa, että blogissani käsittelen aihetta ainoastaan asiantuntijatehtävien kautta, jotka osittain tai kokonaan mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Kiitos kuuluu nykyteknologialle ja työn johtamisen kulttuurin muuttumiselle, sillä yhä useampi organisaatio on siirtymässä enempi tulosten mittaamiseen työajan mittaamisen sijaan.

 

Ylitöiden tekeminen on sallittua

Ihan jokaista työntekijää koskee työaikalaki, jonka mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Asiantuntija ei voi sopia toisin vaikka itse kokisi jaksavansa tehdä pidempää päivää. Laki on pakottavaa lainsäädäntöä ja koskee kaikkia työntekijöitä, myös esimiehiä ja asiantuntijoita. Ainoastaan yritysten ylin johto on työaikalain ulkopuolella. Esimerkiksi esimiehenä toimiminen ei siirrä ketään työaikalain ulkopuolelle.

Nykyajan projektimuotoisissa asiantuntijatehtävissä suuri osa asiantuntijoista ja esimiehistä tekee ylitöitä joko omasta halustaan tai pakon sanelemana.  Ylitöiden tekeminen on sallittua. Deadlinen mukaisesti hoidetut työt poikii lisää töitä ja tuo kassavirtaa businekseen. Sopimuksesta riippuen ylitöitä vastaan voit pitää vapaata tai työnantaja maksaa ylityöt rahallisena korvauksena. Työnantaja on vastuussa työajan seuraamisesta ja siitä, että työaikakirjanpito on ajan tasalla.

Työaikakirjaamisella on suora vaikutus niin yksilön kuin organisaationkin hyvinvointiin. Hyvin organisoidulla työaikakirjaamisella voidaan vaikuttaa työntekijän jaksamiseen ja ylikuormitukseen. Työaikakirjaaminen ja oikea johtaminen yhdessä ehkäisevät sairaspoissaoloja ja siitä seuraavia lisäkuluja. Kannattaisiko työtunnit sittenkin leimata todellisen työajan mukaan? Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että töitä tulisi tehdä esimerkiksi 8h putkeen per päivä.

 

Luottamus, arvostus ja joustaminen

Pilvipalveluna tarjottava työaikakirjanpito mahdollistaa tuntikirjaamisen lähes missä tahansa laitteessa, jolla pääsee nettiin. Pilvipalvelu tukee myös työn johtamisen muuttumisen kulttuuria. Pilvipalvelussa data on saatavilla ja muokattavissa reaaliaikaisesti. Luottamuksen, arvostuksen, joustamisen ja kunnioituksen myötä voimme vaikuttaa hitaasti, mutta varmasti muuttuvaan asiantuntijoiden työn johtamisen kulttuuriin.

Innostus, energisyys, innovatiivisuus, tehokkuus ja luovuus eivät synny ja ole huippulukemissaan kellon mukaan. Eikä varsinkaan 8h putkeen. Joustava työaika ja paikka mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tärkeintä on, että annetut tehtävät hoidetaan mahdollisimman menestyksellisesti.

Kokeile jakaa työpäiväsi esimerkiksi kahteen neljän tunnin osaan. Käydessäsi välillä parin tunnin lenkillä voi ratkaisu hankalaltakin tuntuvaan asiaan syntyä siinä samalla!


Jos olet valmis muuttamaan asiantuntijatyön johtamisen kulttuuria ja sinulta puuttuu työkalut ole yhteydessä asiantuntijatiimimme joko puhelimitse tai varaa aikasi tämän linkin kautta.

 

Takaisin blogiin