Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Mitä on BI-raportointi ja miten sitä voidaan hyödyntää tilinpäätöksessä
4.3.2024 9:09

Mitä on BI-raportointi ja miten sitä voidaan hyödyntää tilinpäätöksessä

Business Intelligence -raportointi on tänä päivänä käytössä yhä useammassa organisaatiossa, ja sen tuomat hyödyt ovat kiistattomat. Mutta mitä BI-raportointi oikein on ja miten se eroaa esimerkiksi Exceliin viritetystä raportoinnista?

BI-raportointi on prosessi, jossa dataa kerätään organisaation nykyisistä järjestelmistä tai julkisista tietolähteistä ja tätä dataa analysoidaan määritellyllä tavalla. Tämän jälkeen data esitetään visuaalisella näkymällä, josta esimerkiksi myynnin, talouden tai tuotannon seuraaminen onnistuu yhdellä vilkaisulla. Yksinkertaistettuna kyseessä on automaatio, jolla halutut tiedot saadaan tulkittavaksi nopeasti ja luotettavasti.

BI-raportointi auttaa organisaatioita tekemään perusteltuja päätöksiä ja suunnittelemaan tulevia toimia tietoon perustuen. Raportointi voi sisältää esimerkiksi tietoa myyntitrendeistä, varastonhallinnasta tai kustannuksista. Näiden tietojen avulla organisaatiot voivat tunnistaa vahvuutensa, heikkoutensa, mahdollisuutensa ja uhat liiketoiminnassaan sekä kehittää strategioita ja toimintasuunnitelmia vastaavasti. Lisäksi BI-raportointi voi auttaa organisaatioita seuraamaan suorituskykyään asetettujen tavoitteiden suhteen ja havaitsemaan mahdollisia poikkeamia, jotta niihin voidaan reagoida nopeasti.

BI-raportointi tilinpäätöksen tukena 

BI-raportointi ja tilinpäätös ovat erilaisia raportointimenetelmiä, mutta niitä voidaan silti hyödyntää yhdessä organisaation toiminnan ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi BI-raportoinnin avulla voidaan analysoida myyntitrendejä ja asiakaskäyttäytymistä, kun taas tilinpäätös tarjoaa kuvan organisaation taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä tiettynä ajankohtana.

BI-raportoinnin hyödyntäminen tilinpäätöksessä voi tuoda useita etuja organisaatiolle:

  • Tarkempi ja ajantasaisempi tieto: BI-raportoinnin avulla organisaatio voi analysoida ja seurata liiketoimintatietoa reaaliaikaisesti tai lähes reaaliajassa. Tämä voi auttaa tilinpäätöksen laatimisessa tarjoamalla tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa organisaation taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä tilinpäätöspäivään mennessä.

  • Kokonaisvaltainen näkemys: BI-raportoinnin avulla organisaatio voi yhdistää eri lähteistä peräisin olevaa tietoa ja tuottaa kattavampia raportteja, jotka kattavat laajemman näkökulman organisaation toimintaan ja suorituskykyyn. Tämä voi auttaa tilinpäätöksen laatijaa saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan organisaation toiminnasta ja suorituskyvystä.
  • Syvällisempi ymmärrys: BI-raportointi tarjoaa usein syvällisempää analyysiä organisaation toiminnasta ja suorituskyvystä verrattuna perinteisiin tilinpäätöstietoihin. Tämä voi auttaa tilinpäätöksen laatijaa ymmärtämään paremmin taustalla olevia tekijöitä ja trendejä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseen ja suorituskykyyn.
  • Varhainen varoitusjärjestelmä: BI-raportoinnin avulla voidaan tunnistaa aikaisemmin mahdollisia riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voivat vaikuttaa organisaation taloudelliseen tilanteeseen ja suorituskykyyn. Tämä voi auttaa tilinpäätöksen laatijaa varoittamaan mahdollisista ongelmista tai hyödyntämään mahdollisuuksia ennen kuin ne vaikuttavat tilinpäätökseen.
  • Paremmat ennusteet ja suunnitelmat: BI-raportoinnin avulla voidaan analysoida historiallista tietoa ja tuottaa ennusteita tulevasta kehityksestä. Tämä voi auttaa tilinpäätöksen laatijaa paremmin ymmärtämään organisaation tulevaa taloudellista tilannetta ja suorituskykyä sekä suunnittelemaan tulevia toimenpiteitä ja strategioita.

BI-raportoinnin avulla organisaatio voi säästää aikaa ja rahaa monin eri tavoin, kuten automatisoimalla raportointiprosesseja, nopeuttamalla päätöksentekoa, optimoimalla resursseja ja parantamalla liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. BI-raportoinnin hyödyntäminen tilinpäätöksessä voi parantaa tilinpäätöksen laatijan kykyä tuottaa tarkempia, ajantasaisempia ja kattavampia tilinpäätösraportteja, jotka tarjoavat paremman ymmärryksen organisaation taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä.

Modernin pilvipohjaisen BI-työkalun kartoittamiseksi ja hankkimiseksi otathan rohkeasti yhteyttä:

Jätä yhteydenottopyyntö

Webinaaritallenteestamme näet miten Fuusor - BI-palvelu on suunniteltu tiedolla johtamisen tueksi:

Katso webinaaritallenne

Takaisin blogiin