Tässä oppaassa tarjoamme näkökulmia ja ajatuksia työajanhallinnan kehittämiseen ja mahdollisen digitalisoinnin tarpeen arviointiin. 

Oppaassa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • Miten työajanhallinta ja -seuranta on paras järjestää?
  • Millaisia digitaalisia ratkaisuja on olemassa ja millaista lisäarvoa digitaalisuus työajanseurannassa tuottaa?
  • Työajan projekti-ja kustannuspaikkakohtainen seuranta
  • Työvuorosuunnittelu ja työhyvinvointi
  • Palkanlaskenta ja TES
  • Mitä työaikalaki sanoo työajanseurannasta?

Tietosuoja

opaskuva_toimiva_tyoajanhallinta.png