Digitaaliset työajan­seurannan ja työvuoro­suunnittelun ratkaisut yrityksille

Nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä huomioi yrityksen tarpeet laaja-alaisesti. Hoida tiedot palkanlaskentaan saumattomasti, tee työvuorosuunnittelu helposti, säilytä työntekijöiden henkilötietoja lainmukaisesti ja raportoi kattavasti.

Työajanseuranta­järjestelmä – Vaadi helppo­käyttöisyyttä ja joustavuutta

Työajanseurantajärjestelmän on helpotettava esimiesten, työntekijöiden, palkka- ja taloushallinnon sekä HR:n arkea. Jotta tämä on mahdollista, on järjestelmän oltava samaan aikaan erittäin helppokäyttöinen ja kattava. 

Kuinka työajanhallinta olisi paras järjestää yrityksessäsi? Keskustele asiantuntijoidemme kanssa.

Ota yhteyttä

Nepton = Digitaalinen työajanseurantajärjestelmä

 

Työajanseurantajärjestelmä - työajanseurantaTehokas ja monipuolinen työajanseuranta

Työntekijät kirjaavat vaivattomasti mm. lomat, poissaolot, sairauslomat, kilometrit, päivärahat, kommentit, työtehtävät ja projektit. Esimies hyväksyy helposti automaattisesti lasketut palkka-aineistot työaikakirjauksista. Hyväksynnästä aineisto siirytvät saumattomasti palkanlaskentaan.

 

työajanseurantajärjestelmä - lakisääteisyysLakisääteisyys ja palkanlaskenta

Työajanseurantajärjestelmästä on saatavilla kaikki lakisääteiset työaikaraportit.  Automatisoi palkkalajit, ylityöt, lisät ja korotukset, vuosilomat, jaksotyöt, paikalliset laskutavat ja erilaiset työajantulkinnat eri työehtosopimuksien mukaan eri työntekijäryhmille. Saatavilla myös kevyt HR-ohjelma, jolla säilytät työntekijöiden henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

Työajanseurantajärjestelmä - viestintäViestinnän helppous

Esimiesten on helppo viestiä alaisille ja muistuttaa esim. verokorteista. Työntekijät viestivät takaisin esimiehelle kirjoittaen kommentteja ja vuorotoiveita järjestelmään. 

 

kirjanpito-ohjelma, fennoaTyöaikakirjaukset eri päätelaiteilla tai erillisillä kirjauspäätteillä

Valitse yrityksellesi toimivin tapa kirjata työaikaa. Työaikakirjaaminen on mahdollista tehdä selaimella, älypuhelimella, tabletilla tai työaikakirjauspäätteelllä. Ratkaisut ovat toimialariippumattomat ja sopivat esimerkiksi toimistoon, tuotantolaitokseen, varastoon, liikkuvaan työhön, satamaan tai rakennustyömaille

 

TyöajanseurantajärjestelmäProjektihallinta, kustannuspaikat ja työnumerot

Työaikaseurantajärjelmään voidaan vapaasti määritellä projektit, työnumerot ja työvaiheet. Työaikakirjausten kohdistaminen on helppoa ja onnistuu tarvittaessa useaan eri kohdenteeseen yhtäaikaisesti.

 

yksimonistaÄlykäs työvuorosuunnittelu

Digitaaliset suunnittelutyökalut työvuoro- ja tehtäväsuunnitteluun vähentävät manuaalisia välivaiheita ja tiedonkulun ongelmia. Näe työntekijöiden paikallaolotiedot ja vuorotoiveet helposti. Suunnittele työtehtäviä esimerkiksi toimipisteille, projekteille, asiakkaille tai työntekijöille. Voit myös luoda avoimia ja valinnaisia työvuoroja. Tieto työvuoroista välittyy helposti niin työntekijöille, esimiehille kuin palkanlaskentaan. Viestit vuoroista kulkevat helposti kaikille osapuolille.

Lue lisää Neptonista

 

Lue lisää blogistamme