Rauhalan blogi
9.3.2017 8:15

ERP-järjestelmä pilveen vai palvelimeen?

Digitalisaatio tehostaa toimintaa ja luo kasvun mahdollisuuksia. Myös toiminnanohjausjärjestelmät siirtyvät hiljalleen pilveen ja ERP-järjestelmiä onkin entistä enemmän saatavissa nykyään myös pilvipalveluina. Vaihtoehtoja on siis olemassa, joten järjestelmää hankkiessa ja uudistettaessa valinta voi olla vaikea.  

 

Pohdintoja vertailun tueksi 

Valinta pilven ja palvelimen välillä on syytä aloittaa pohtimalla yrityksenne tarpeita ja tavoitteita. Kumpi olisi teidän tapauksessanne kätevämpi ja parempi vaihtoehto? Onko järjestelmiä totuttu ostamaan tai käyttämään pilvipalveluina? Tai kaivataanko nykyisiin työkaluihin ja toimintatapoihin uudistusta tai modernisointia?  

Pilvipalvelu ei aina automaattisesti ole se paras ratkaisu, mutta nykypäivänä monille yrityksille pilvipalvelut ovat luonnollinen osa toimintaa ja usein pilvipalvelut tuovatkin myös merkittävää hyötyä. Myös ERP-järjestelmiä on kehitetty toimimaan pilven välityksellä, eivätkä ne toiminnaltaan tai käytettävyydeltään juurikaan eroa palvelimilla toimivista järjestelmistä. Palvelimen ja pilven välillä on kuitenkin muutamia eroavaisuuksia, joita on syytä pohtia myös ERP-järjestelmän kohdalla. 

 

Pilvipalvelu tuo vaivattomuutta ja helppoutta arkeen 

Pilvipalveluna toimivan järjestelmän avulla toimintaa voidaan tarkastella missä ja milloin tahansa, kuitenkin tietoturvallisesti. Yrityksen johto voi tarkastella itselleen tärkeitä avainlukuja liiketoiminnastaan aina välittömästi, kun tietoon on päästävä käsiksi. Myyjä taas pystyy tarkastamaan vaikkapa varaston tilanteen tai tekemään tilaukset suoraan asiakaskäynnin yhteydessä. Pilvipalvelu tuo siis vaivattomuutta ja nopeutta toimintaan päivittäisellä tasolla koko organisaation laajuisesti. 

Pilvipalveluna toimiva ERP-järjestelmä on myös aina ajan tasalla. Uusimmat ominaisuudet ovat käytettävissä heti eikä mittavia versiopäivityksiä vaadita. Ilman raskaita päivityksiä myös kustannukset pysyvät helposti hallittavissa. 

 

Palvelin on perinteisempi vaihtoehto  

Palvelimella sijaitsevat ERP-järjestelmät taas ovat perinteisempi vaihtoehto. Muista tällöin varmistua mm. Varmuuskopioista sekä palvelinten ylläpidosta ja päivityksistä. Kuka on vastuussa palvelinten toiminnasta? Entäpä, jos palvelin kaatuu, kuka on vastuussa esimerkiksi viivästysten aiheuttamasta tuottojen menetyksestä? Kenen vastuulla on ylipäätään ylläpitää palvelinten toimintaa ja huolehtia niiden päivityksistä? Missä varmuuskopiot sijaitsevat? 

Muistathan ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet. ERP-järjestelmän tulee pystyä tukemaan toimintaanne myös tulevaisuudessa ja vastata äkillisestikin muuttuviin tilanteisiin. Etenkin palvelimessa toimivien ERP-järjestelmien päivitys voi olla raskas projekti ja joissain tapauksissa päivitykset uusiin versioihin voivat päättyä järjestelmätoimittajan puolelta kokonaan. Tämä toki riippuu hyvin paljon järjestelmästä, eikä tulevaisuutta aina edes voida ennustaa.

Pilvipalveluna toimitettava ERP-järjestelmä voi kuitenkin tällaisessa tapauksessa palvella paremmin, sillä pilvipalvelu päivittyy aina automaattisesti uusimpaan versioon häiritsemättä käyttäjää ja aiheuttamatta erillisiä kustannuksia 

Moni pitää palvelinta tietoturvallisempana ja muutoinkin varmempana vaihtoehtona. Tämä voi olla joissain tapauksissa käypä valinta, mutta molempia vaihtoehtoja on syytä vertailla ja harkita ennen lopullisen päätöksen tekemistä.  

 

Lisätietoa aiheesta 

Oletteko harkitsemassa ERP-järjestelmän vaihtoa tai valintaa? Siinä tapauksessa suosittelen sinua tutustumaan ERP-järjestelmän valinta -oppaaseemme, josta saat vinkkejä ja tietoutta oikeaoppiseen ERP-järjestelmän valintaan liittyen.  

ERP jarjestelman valinta opas

Lataa opas

 

Vaihtoehtoisesti voit tutustua myös blogiartikkeliimme "Miten tunnistat juuri teille sopivan ERP-järjestelmän?". 

 

 

Takaisin blogiin