Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Toimiva työajanhallinta osana työhyvinvointia
28.6.2017 11:57

Toimiva työajanhallinta osana työhyvinvointia

"Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työaikoihin ovat ehkä tärkein työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia tukeva asia – tärkeämpi kuin esimerkiksi työn määrä.” 

–Tutkimusprofessori Mikko Härmä, Työterveyslaitos (lähde: www.ttl.fi)

 

Työhyvinvointi - kilpailuetu?

Nykyajan työelämässä on työntekijän markkinat. Moni ymmärtää osaamisellaan olevan merkitystä ja tietyillä aloilla työntekijät voivat itse jopa valita työpaikkansa ja sanella työehtonsa. Kaikilla aloilla tilanne ei toki ole tämä, mutta yhä enenevässä määrin omaan työhyvinvointiin ja työoloihin kiinnitetään tarkempaa huomiota – kaikilla aloilla.

Voittajia näillä työmarkkinoilla ovat ne työnantajat, jotka pystyvät tarjoamaan työntekijöilleen vapautta ja vastuuta sopivassa suhteessa, sekä viestivät luottamusta ja arvostusta. Toimiva työajanhallinta voi toimia tässä oivana välineenä, kun se rakennetaan ja viestitään oikein.

Hyvän työkalun avulla työntekijä saa edes hieman vapautta ja tunteen siitä, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä rytmitykseen ja sisältöön - jopa työaikoihin. Tämä voi pidemmällä aikavälillä toimia merkittävänä työtyytyväisyyttä tuovana tekijänä.

 

Työaika ja sen hallinta työntekijän näkökulmasta

Hyvä ja oikeudenmukainen työajanhallinta vaikuttaa väistämättä työntekijöiden hyvinvointiin ja tyytyväisyyteen. Parhaimmassa tapauksessa tämä voi näkyä myös syvempänä työnantajaan sitoutumisena, tuottavuuden nousuna ja lopulta "kassan kilinänä". Etenkin aloilla, joissa tehdään töitä myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin, työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista on tärkeää huolehtia sekä tarjota työntekijöille vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä ja jaksamiseensa.

Hyvällä tehtävien ja ajankäytön suunnittelulla työntekijä voi itse määritellä paremmin työaikansa ja täten suunnitella myös vapaa-aikaansa ja työelämän ulkopuolista elämäänsä pidemmälle tulevaisuuteen. Monilla aloilla ja useissa työpaikoilla työntekijä on ikään kuin oman työnsä armoilla ja määrätyt työvuorot ja –ajat pikälti sanelevat elämän rytmin. Entäpä, jos tilanne olisikin toisinpäin? Jos työntekijällä olisikin parempi mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja valita sellaiset työajat, jotka sopivat kulloiseenkin elämäntilanteeseen juuri sillä hetkellä - tai edes pyrkiä miellyttävämpään työrytmiin?

 

Digitaaliset välineet työajan hallinnan tukena

Digitaalinen työajanhallinta kulkee jatkuvasti työntekijöiden, esimiesten ja HR:n mukana ja mahdollistaa paremman työn rytmityksen ja suunnittelun. Ajantasaiset tiedot voi tarkistaa missä ja milloin tahansa, mikä tekee toiminnasta myös automaattisesti läpinäkyvämpää.

Digitaaliset työkalut mahdollistavat sujuvat johtamisprosessit, läpinäkyvän tiedonkulun ja apua itsenäiseen työn suunnitteluun. Yrityksen menestys rakentuu luottamukselle, ja työntekijät saavat kokea, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia.

Digitaaliset ratkaisut hyödyttävät kaikkia organisaation tasoja ja niiden edut ulottuvat aina ketterämmästä työajan hallinnasta kattavampaan projektien kannattavuusarviointiin.

 

Lisätietoa aiheesta

Toimiva tyoajanhallinta opas

Olemme julkaisseet oppaan "Toimiva työajanhallinta", jossa tarjoamme näkökulmia ja ajatuksia työajanhallinnan tärkeyteen ja sen kehittämiseen sekä mahdollisen digitalisoinnin tarpeen arviointiin. Kaikille digitaaliset käytännöt eivät sovi, mutta kenties oppaan avulla voitte paremmin arvioida oman organisaationne tarpeita paremmin.

 
Takaisin blogiin