Rauhalan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Konesalipalvelun tuomat mahdollisuudet ohjelmistotaloille
16.8.2021 8:35

Konesalipalvelun tuomat mahdollisuudet ohjelmistotaloille

Useat ohjelmistotalot kääntyvät IT-palveluntarjoajan puoleen, kun sovelluksien ajoalusta halutaan pois omista murheista. Tavoitteena on taata asiakkaille sovelluksen käyttötarkoituksen mukainen, jatkuva ja häiriötön käyttö. Yleisimmin sovellukset lähdetään sijoittamaan ulkoistettuun konesaliin tai julkipilveen. Tässä blogissa keskitytään konesalipalveluun, mutta sivutaan myös julkipilven ominaisuuksia ja eroja. Ennen kaikkea blogin tarkoituksena on kuvata niitä mahdollisuuksia, jotka ulkoistettu konesali tuo ohjelmistotaloille.

 

Konesali vai julkipilvi?

Molemmat erinomaisia ratkaisuja ja kasvavat yhdessä liiketoiminnan tarpeiden kanssa, kunhan vain ne hoidetaan oikein. Kun asiaa katsotaan tekniikan suunnalta, joitakin eroavaisuuksia löytyy, mutta loppupeleissä kyse on siitä, että käytössäsi on jonkun toisen palvelinalustat jossain muualla.

Konesali- tai julkipilviratkaisuja mietittäessä tärkeintä on itse sovellus. Sovellus määrittää sen, mikä on paras toteutustapa ja millä tavalla sovellus tuotetaan käyttäjille. Vasta viimeisimpänä pohditaan, tuotetaanko sovellus konesalista vai julkipilvestä. Jo tässä vaiheessa voi kääntyä IT-asiantuntijan puoleen ja pyytää apua kartoitukseen. 

Julkipilvi on "itsepalvelu" tyyppinen ratkaisu, johon toki on saatavilla apua ja tukea. Konesalipalvelussa lähdetään tiiviimmin palveluntarjoajan kanssa yhdessä miettimään vastaukset kriittisiin kysymyksiin, esimerkiksi mikä on sovelluksenne parasta, millaisia tarpeita siellä on ja mistä ja miten sovellusta pitää pystyä käyttämään? Väitän, että konesalipalvelu on ihmisläheisempää. Asioita mietitään yhdessä, ja pohditaan ohjelmistotalolle parhaat ratkaisut.

 

Huomioitavia asioita

Keskiössä asiakkaasi, sovelluksen käyttäjät 

Sovelluksella on syytä olla käyttäjiä, koska ilman niitä on sovellus turha. Käyttäjät ovat kaikista tärkeimmät ihmiset ja he ovat keskiössä myös teknisen taustamäärittelyn ja toteutuksen ollessa kyseessä. On pohdittava, mikä olisi sovellukselle tarkoituksenmukainen ja mahdollisimman käyttäjäystävällinen tapa esimerkiksi kirjautua ja käyttää sovellusta. Asiakkaasi ensin!

Sovelluskehittäjien näkökulma mukaan myös

Ohjelmistotalonne asiantuntijat ovat ne, ketkä kehittävät sovellusta ja voivat auttaa sovelluksen käytössä. Tärkeää on huomioida heidät. Miten sovelluskehittäjät tai oma asiakastuki pääsee järjestelmiin kiinni? Onko tiettyjä työkaluja tai ohjelmistoja, joita he tarvitsevat, että pystyvät tekemään työnsä?

Joskus sovellusasiantuntijoilla voi olla tarve esimerkiksi erillisille sovelluskehitysympäristöille tai testiympäristöille, joissa sovellusta voidaan kehittää ja testata ilman, että se häiritsee varsinaista tuotantoympäristöä. Onko näissä kokeiluympäristöissä jotakin erityispiirteitä? Konesalipalvelussa huomioidaan myös tämä näkökulma, sillä teillä on paras tietämys siitä, miten sovelluksen arki sujuu mahdollisimman jouhevasti.

Datan sijainti

Onko yrityksellenne tai sovelluksenne käyttäjälle väliä, sijaitseeko datanne Suomessa, Euroopassa vai jossain muualla? Pääsääntönä on hyvä muistaa, että datan sijainti olisi paras olla aina mahdollisimman lähellä. Näin pystytään esimerkiksi vähentämään verkon viiveitä jne. huomattavasti. Mikäli sovellusta käytetään vain Suomessa, sijoittaisin itse datani Suomeen. Mikäli taas sovelluskäyttäjiä on ympäri maailman, oikea paikka sijoittaa sovellus on todennäköisesti julkipilvi. Tällöin työkuormaa voidaan siirtää ja tehdä kuorman tasausta sen mukaan, missä sovellusta käytetään milloinkin. Myös lakipykälät on syytä muistaa, kun yritys pohtii datan sijaintia!

Tietoturva ja vikasietoisuus

Tietoturvasta puhutaan paljon ja hyvä niin! Sen ääreen on aina hyvä hetkeksi pysähtyä. Jaottelisin tietoturvan kahteen osa-alueeseen ohjelmistotalojen kohdalla: sovelluksen sisäinen tietoturva eli se, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun sovellukseen on kirjauduttu sisälle. Ohjelmistotalona vastaat tästä tietoturvasta. Sovelluksen ulkoisesta tietoturvasta vastaa usein joku muu, tässä tapauksessa konesalipalveluntarjoaja. 

Sovelluksen ulkoisen tietoturvan kohdalla konesalipalvelun tarjoajan kanssa mietitään esimerkiksi, miten yhteydet toimivat, millaisia käyttäjien käyttötavat ovat, mitä käyttöympäristöltä vaaditaan, missä fyysiset laitetilat ovat ja kuinka varmistukset ja tietojen palautukset hoidetaan.

Vikasietoisuus linkittyy vahvasti tietoturvaan. Vikasietoisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, millaisia käyttökatkoksia käyttäjien näkökulmasta sovelluksessa voi olla, ettei siitä aiheudu haittaa. Vikasietoista ympäristöä pitää myös aktiivisesti testata ja varmentaa se, että toimintastrategia toteutuu suunnitellusti ongelmatilanteessa. 

Tuki

IT-maailmassa jossain kohtaan tulee yleensä hetki, että teknistä tukea tarvitaan. Vaikka kuinka lähtökohtaisesti teemme asiat siten, että koitamme välttää odottamattomia asioista, yllätyksiä yleensä tulee. Siksi tukipalvelun toimivuuden merkitys ohjelmistotalolle on syytä määritellä konesalipalveluntarjoajaa valittaessa.

 • Onko tuki helposti tavoitettavissa? Miten voit olla yhteydessä?
 • Vastaavatko tuessa tukipyyntöösi heti rautaiset ammattilaiset, jotka pystyvät oikeasti auttamaa ongelman kanssa?

On hyvä miettiä, onko sillä jotain merkitystä, että on numero, johon soittaa ei pelkästään vastaanota puhelua, vaan auttaa ongelman kanssa. 

Lisäksi tuki voi myös itse olla aktiivisesti ohjelmistotalon asialla. Palvelimet vaativat ajansaatossa ylläpitoa, päivityksiä, korjauksia, muutoksia ja parannuksia. Parhaat konesalipalvelut ottavat aktiivisesti nämä itse huomioon. Lisäksi konesalipalvelun tulisi näissä päivitys- ja tukitoimenpiteissä toimia joustavasti, niin että ohjelmistotalo voi itse vaikuttaa siihen, milloin toimenpiteitä tehdään, että tästä on mahdollisimman vähän haittaa loppukäyttäjille. Konesalipalveluissa tämä joustonvara on iso etu verrattuna julkipilvimaailmaan, jossa tehtävät toimenpiteet tulevat yleensä toteavana ilmoituksena ilman vaikutusmahdollisuuksia.

 

Rauhala OnCloudin konesalipalvelut

Konesalipalvelut ovat merkittävä liiketoiminta-alue Rauhala OnCloudille. Olemme erikoistuneet tuottamaan konesalin palvelukerroksen, suunnittelun ja tuen ohjelmistotaloille. Jo tästä tiedät, että asiakkuutesi on meille tärkeä. Konesalipalvelumme laadukkuudesta muutama fakta:

 • Käyttämiämme konesaleja on kaksi kappaletta, molemmat sijaitsevat Suomessa. Kaikki data pysyy ja on ainoastaan Suomessa. Fyysisesti kaksi eri sijaintia mahdollistavat sen, että mikäli toisessa konesalissa ilmenisi vika, jatkuisi toiminta automaattisesti toisessa salissa. Kahden eri lokaation kautta pystymme tuottamaan erittäin vikasietoisen palvelun. Palvelut vastaavat TIER3-luokitusta, joka kuvastaa korkeaa vikasietoisuutta.
 • Konesaleilla on ISO/IEC 27001:2013 ja ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifioinnit, jotka osoittavat, että tietoturvariskien hallinta on kunnossa ja palveluntarjoaja on sitoutunut suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja parantamiseen.
 • Konesalipalvelumme sisältää usean operaattorin pääliittymät. Suomessa valitettavan usein ongelmat liittyvät tietoliikenneyhteyksiin. Mikäli yhden operaattorin verkossa on häiriöitä, ei tämä vaikuta ohjelmien käyttöön konesalista, koska data kulkee useiden eri operaattoreiden kautta.
 • Laitetiloja ja palvelimia valvotaan 24/7 ja huomioihin reagoidaan sovitusti. 
 • Konesalipalvelussamme on selkeät ja ennakoitavat kulut. Käytännössä ohjelmistotalojen konesalipalvelut tehdään aina sovelluksen tarpeisiin räätälöitynä toteutuksena. 
 • Palveluun sisältyy aina asiakkaidemme erinomaiseksi arvioima tukipalvelu. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssämme kokonaisarvosanamme oli 4,5/5 ja NPS loistavat 56. 


Jätä yhteydenottopyyntö

 

Haluaisitko katsoa webinaaritallenteen, jossa kerron vielä konesalipalveluistamme ohjelmistotaloille? Katso video.

 

Olisiko näistä blogeista apua?

 

Takaisin blogiin