Rauhalan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Millainen työajanseurantajärjestelmä vastaa työaikalain vaatimuksiin?
25.5.2021 13:54

Millainen työajanseurantajärjestelmä vastaa työaikalain vaatimuksiin?

Työaikalain uudistuessa on moni yritys järjestänyt tai aikeissa järjestää työajanseurannan nykyaikaiselle tasolle. Liiketoiminnasta riippuen uuden työajanseurantajärjelmän kartoittamisessa on otettava monia asioita huomioon, kuten:

 • Miten järjestelmä osaa tulkita eri alojen työehtosopimuksia sekä työaikalakia?
 • Kuinka suunnittelemme henkilöstön työvuorot kätevästi?
 • Miten raportoimme tunteja ja projekteja eri tahoille?
 • Kuinka järjestämme työntekijöiden henkilötiedot luotettavasti yhteen paikkaan?
 • Kuinka huomioimme liikkuvan työn ja matkat uudessa ohjelmassa?

Nämä ja monet muut kysymykset nousevat vastaan, uuden työajanseurantajärjestelmän valinnassa.

 

Sopisiko tämä vaihtoehto toimintaanne?

Nepton-työajanseurannan palvelukokonaisuus sisältää kolme palvelumoduulia, jotka hyödyntävät samaa tietoa ja tehostavat yrityksen toimintaa.

 • Työajanseuranta tulkitsee työajan huomioiden eri työehtosopimukset ja työaikalain. Työn kohdentaminen esimerkiksi projekteille on vaivatonta ja raportointi helppoa.

 • HR-ratkaisu takaa kaikkien työntekijöiden henkilötiedon turvallisen käsittelyn yhdessä paikassa.

 • Työvuorosuunnittelu mahdollistaa vuorotyön suunnittelun erillisessä näkymässään. Neptonissa saadaan työajan suunnitelma ja toteutunut työaika kätevästi eriteltynä.

Käydään seuraavaksi läpi, miten Nepton huomioi uuden työaikalain toiminnoissaan.

 

1.1.2021 päättyi siirtymäaika uuteen työaikalakiin. Mikä on tärkeää?

Työajankokonaismäärän raportointi

Jatkossa työajan enimmäismäärän käsittely on luonteeltaan pakottavaa jokaiselle. Työajanseurantajärjestelmää valittaessa olisi tärkeää, että ohjelmasta löytyy työajan kokonaismäärää jaksoittain kuvaava raportti.

Neptonista voidaan helposti raportoida työajan kokonaismäärää jaksoittain valituilta ajoilta ja henkilöiltä. Valmiin ja automaattisen raportin myötä työn enimmäismäärän tarkastelu on vaivatonta.

Nepton huomioi työajan enimmäismäärää laskettaessa vuosilomat, sairauspoissaolot sekä erityyppiset muut poissaolot.

Työskentely matka-ajalla

Myös matka-ajan käsite voi vaihdella yrityksissä hyvinkin paljon. Perinteisesti matka-aika on ainoastaan täydentänyt työntekijän työvelvoitteen. Työtapojen muuttuessa, matkustaessa on mahdollista työskennellä samalla. Näin ollen monessa yrityksessä työaikaan luetaan täysimääräisenä myös eri kulkuneuvoissa tehty työ.

Nepton-työajanseurantaan saadaan erilaisia käyttäytymistapoja matka-ajalle, sekä muille kirjaustyypeille.

nepton tyoajanseuranta

Työaikatietojen helppo siirrettävyys

Automaattisen TES-tulkinnan avulla loppukäyttäjä voi huoleti kirjata oman työaikansa reaaliajassa, jälkikäteen tai vaikka jo tulevaisuuteen. Voit tehdä kirjauksesi ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi mobiililla.

Kun työajat, poissaolot ja vuosilomat on kirjattu, voidaan tiedot siirtää eri liittymien avulla esimerkiksi palkkahallintoon tai vaikka laskutukseen.

Neptonin kattavan liittymämahdollisuuden/rajapintojen avulla säästetään manuaalista työtä siirtämällä tiedot suoraan toiseen ohjelmaan. Rajapintojen avulla vältetään tiedon moniosaista tallennusprosessia.

 

tyoajanseuranta

 

Miten toimin seuraavaksi? Valitse sinulle parhaiten soveltuva vaihtoehto:

1) Haluan tutustua työajan enimmäismäärää koskevaan lakiin: LUE LISÄÄ

2) Haluan tietää lisää sopivan työajanseurantajärjestelmän kartoittamisesta: LATAA VIDEO

3) Haluan kysyä suoraan asiantuntijalta yrityksemme työajanseurantaa koskevista asioista: JÄTÄ YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

 

 

Takaisin blogiin