Rauhalan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Työaikalaki ja kokonaistyöaika: Miten yrityksen pitää toimia ennen 1.1.2021?
18.11.2020 8:40

Työaikalaki ja kokonaistyöaika: Miten yrityksen pitää toimia ennen 1.1.2021?

Tiesithän, että vuoden 2020 aikana jokaisen yrityksen on siirryttävä seuraamaan työntekijöiden kokonaistyöaikaa. Kokonaistyöajanseurantaan on siirryttävä siis viimeistään 1.1.2021. Mikäli yrityksessänne ei vielä näin tehdä, on viimeistään nyt aika reagoida uudistukseen!

 

Mitä kokonaistyöajan enimmäismäärän rajoittaminen koskee?

Uuden työaikalain puitteissa työntekijän työajan enimmäismäärälle asetetaan rajat. Työajaksi lasketaan kaikki työhön käytetty aika sekä ajat, jolloin työntekijällä on velvollisuus olla työntekopaikalla ja työnantajan käytettävissä.

Enimmäistyöaikaan lasketaan kaikki tehdyt työtunnit, jotka kohdistuvat kokonaistyöaikaan.

 • säännöllinen työaika
 • liukumasaldoihin ohjautuva työaika
 • lisätyöt
 • ylityöt
 • hätätyöt sekä
 • aloittamis- ja lopettamistyöt.

Laki ei siis koske pelkästään ylityötuntien enimmäismäärää!

Laki huomioi myös kaikki työajan järjestämistavat, esimerkiksi

 • liukuva työaika
 • joustotyöaika ja 
 • jaksotyö.

 

Miten toimin?

1) Työajanseurannan tavassanne on oltava selkeä työajan määrittelyn käsite, jotta kokonaistyöaika voidaan osoittaa sen eri työaikatavoista riippumatta.

2) Työaikakirjanpitoon merkittävät todelliset ja tehdyt työtunnit on oltava selkeästi luettavissa ja raportoitavissa.

3) Työaika- ja palkkakirjanpito on pidettävä luotettavasti erillä toisistaan.

 

kokonaistyoaika laki

 

Kokonaistyöajan enimmäismäärä ja tasoittumisjakso

Työajan enimmäismäärää koskeva lakiuudistus on luonteeltaan pakottava. 

Työaikalain enimmäismäärää koskeva pääsääntö on, että työajan enimmäismäärän on oltava keskimäärin enintään 48 h/vk neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Neljän kuukauden tasoittumisjaksot ovat toisistaan itsenäisiä ja niitä tarkastellaan erillisinä ajanjaksoina.

Valtakunnallisissa eri alojen työehtosopimuksissa tasoittumisjakso voidaan sopimuksella pidentää kuuteen kuukauteen tai työn järjestämisestä johtuen enintään 12 kuukauteen.

Enimmäismäärän tarkastelu tapahtuu etukäteen määriteltyjen tasoittumisjaksojen ajalta työtekijäkohtaisesti. Työaikalaki ei määrittele, mistä ajankohdasta alkaen tasoittumisjaksojen voidaan katsoa alkavan. Tasoittumisjakso voidaan siten sopia työnantajan toiminnankannalta tarkoituksenmukaisesti ja toimialakohtaisesti.

Vuosilomalain huomioiden työntekijän työaika voi lain mukaan olla laskennallisesti enintään n. 2300 tuntia vuodessa.

 

Helpoin ratkaisu lakivaatimukseen on nykyaikainen työajanseurantajärjestelmä

kokonaistyoaika yrityksessa-1Nepton on nykyaikainen ja äärimmäisen helppokäyttöinen työajanseurantajärjestelmä. Neptonilla työntekijät merkitsevät helposti kaikki kokonaistyöaikaan laskettavat työtunnit. Kirjaaminen voidaan tehdä mobiilisti, tietokoneella tai erillisellä kirjauspäätteellä. Työajanseurantajärjestelmään määritellään yrityksenne laskentaan vaikuttavat tapahtumat, kuten etätyö, työpaikalla tehty työ, matka-aika, vuosilomat, sairaslomat ja poissaolot.

Merkittyjen tapahtumien perusteella Nepton tulkitsee kokonaistyöaikaa. Tulkittuja tapahtumia voidaan käyttää työajan enimmäismäärän osoittamiseen. Vakioraportin avulla on helppo huolehtia, ettei enimmäistyömäärä ylity neljän kuukauden tasoittumisjakson kuluessa. Raportin voi viedä myös Excel-muotoon.

enimmaistyoaika laki

Olennaista enimmäistyömäärän kannalta on, että työajanseurantajärjestelmä erittelee varsinaisesta tehdystä työstä vuosilomat, sairaspoissaolot ja muut erityyppiset poissaolot. Työajan viikkotason enimmäismäärän laskennassa palkalliset vuosilomat ja sairaslomajaksot eivät saa olla vaikuttamassa keskiarvoon.

Perinteisesti matka-aika täydentää työntekijän työvelvoitteen, eikä ylimenevää työaikaa huomioida työn kokonaismäärässä. Nykyään matka-ajan käsite ja käytännöt vaihtelevat yrityksissä suuresti. Neptonissa yritys- ja työaikalaskentaryhmäkohtaisia laskentasääntöjä on helppo asettaa. 

Neptonista hyötyvät työntekijöiden lisäksi esimiehet, henkilöstöhallinto, palkanlaskenta ja taloushallinto. Nykyaikainen työajanseuranta selkeyttää prosesseja kaikkien kannalta!

 

Lisäapua

Asiantuntijoihimme voit olla rennosti yhteydessä matalalla kynnyksellä. Autamme sinua täyttämään työaikalain vaatimat toimet. 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin