Visma Novan laajat toiminnallisuudet tekevät toimitusketjun ja prosessien kokonaisuuksien hallinnasta helppoa

 

Visma Nova, toiminnanohjausjärjestelmäToiminnanohjaus 

Koko prosessi hoituu tehokkaana ketjuna: tarjouksesta laskutukseen ja hankinnasta maksuun. Visma Novan materiaalihallinnon toiminnoilla optimoit tavaran kiertonopeuden. Tuotetietojen ylläpitoon on monipuoliset mahdollisuudet ja hintapäivitykset sujuvat helposti.

Ohjaa koko tuotantoprosessia tilauksesta toimitukseen samalla ohjelmistolla. Voit seurata tuotannon edistymistä ja hallita työjonoa kätevästi ohjelman graafisesta näkymästä. Helpota työtäsi esimerkiksi automaattisin materiaalivarauksin ja kapasiteetin seurannalla.

Nova sisältää myös projektihallinnan ja projektiseurannan aina budjetista toteutumaan.

 

Visma Nova, taloushallinto

Taloushallinto

Visma Nova mahdollistaa nykyaikaisen ja täysin sähköisen taloushallinnon kokonaisuuden. 
Niin osto- kuin myyntiprosessikin toimivat yhtenä kokonaisuutena. Ostolaskujen ja myynnin tiedot siirtyvät eteenpäin yhden kirjauksen periaatteella. Visma Novasta pääset kätevästi seuraamaan talouden tunnuslukuja ja tuottamaan johdolle tarvitut raportit.

Kokonaisuus sisältää Visman pankkiohjelman, josta tiliotteet tuodaan tiliöitynä suoraan kirjanpitoon ilman erillisiä liittymiä. Automatisoi toimintoja valmiiden tiliöintien kautta.

 

kirjanpito-ohjelma, Visma.net talous

Palkanlaskenta

Toimiva ja nykyaikainen palkanlaskenta täydentää kokonaisuutta. Ansioerittelyt on mahdollisuus toimittaa myös verkkopalkkoina. Nova mahdollistaa mm. toteutuneiden projektien tuntien siirron suoraan projektille. 

Novan palkanlaskenta täyttää 2019 alussa voimaan tulevan tulorekisteriuudistuksen ja toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

 Visma Nova, nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmäSähköiset yhteydet

Visma Novan sähköiset yhteydet mahdollistavat sähköisten aineistojen, kuten viranomaisilmoitusten, verkkolaskujen ja ansioeritteilyiden, käsittelyn. Myös pankkiohjelman yhteydet löytyvät Novasta.

Nova on nykyaikainen ohjelmisto, jossa monipuoliset, sähköiset yhdeydet ovat oletuksena ja ohjelman käyttäjien päivittäisessä käytössä. Novaa kehitetään jatkuvasti, jolloin uusimmat digitaaliset ja toimintaa automatisoivat ominaisuudet ovat aina ulottuvillasi.

 

Jutellaanko lisää Visma Novasta tai yleisemmin toiminnanohjausjärjestelmän päivittämisestä?

Ota yhteyttä