ASIAKAS- JA TUKIPALVELU

Logo.jpg

"Parasta Rauhalan asiakaspalvelussa on henkilökohtaisuus ja kasvollisuus! Asioitamme hoitavat asiantuntevat, nimetyt yhteyshenkilöt, jotka tuntevat toimintamme.”

Mira Ylhäinen | talousjohtaja | Pohjola Rakennus

Lue koko referenssi

 


 

helsingin_seudun_kauppakamari-592485-edited.png 

"Rauhalan palvelut sopivat nopeasti kasvavalle ja muuttuvalle organisaatiollemme erinomaisesti! Organisaatiomme halu panostaa helppokäyttöisiin sähköisiin toimintoihin johdatti meidät yhteistyöhön Rauhalan kanssa. Lisäksi yhdistimme Priima-laskentapalvelut palvelukokonaisuuteen. Palveluiden yhdistäminen kävi helposti. Rauhalassa asiat hoidetaan kanssamme yhteistyönä ja ostaja-myyjä-asetelman sijaan kysymys on kumppanuudesta."

Risto Sundell | toimitusjohtaja Helsingin Kamari Oy | resurssijohtaja Helsingin seudun kauppakamari

 


 

IT-tuki

98,2 % tukiportaaliamme käyttäneistä henkilöistä arvioi asiakaskokemuksen positiiviseksi.

Lue lisää

 

 

 

 

TOIMINNANOHJAUS­JÄRJESTELMÄ

 

hydro-1

"Visma.net ERP on käyttäjäystävällinen järjestelmä, joka tehostaa yrityksen rutiinien hoitoa. Rauhalan asiantuntijat ovat ERP-ammattilaisia. Palvelu on kasvollista ja asiakasta kuuntelevaa."

Henrik Lindén | toimitusjohtaja | Hydro Extrusion Finland Oy

Lue koko referenssi

  tikli-913870-edited

"Siirsimme toiminnanohjausjärjestelmämme Rauhalan avulla pilveen. Pilveen siirtyminen on tehostanut toimintaamme. Voimme käyttää järjestelmää huolettomasti missä ja milloin vain. Työntekomahdollisuutemme ovat lisääntyneet. Koko yhteistyömme ajan Rauhalan asiakas- ja tukipalvelu ovat toimineet erinomaisesti."

Eveliina Paakki | controller | Tikli Group Oy

Lue koko referenssi

 


 

Leniteks

”Visma Nova on paras ja yrityksellemme sopivin toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä skaalautuu hyvin yrityksemme eri tarpeisiin. Sen käyttö on parantanut etätyömahdollisuuksiamme, helpottanut työskentelyämme ja vähentänyt turhaa tuplatyötä. Rauhalan kanssa saimme Visma Novan käyttöömme erittäin sujuvasti. Suosittelen sekä Visma Novaa että Rauhala Yhtiöitä.”

Irja Nieminen | Leniteks Oy

Lue koko referenssi

 

 

 

 

KIRJANPITO-OHJELMA

bstr

"Fennoan avulla taloushallinnon tilanteen seuraaminen on nykyaikaista ja selkeää. Ohjelmasta pääsee itse katsomaan tarvitut tiedot nopeasti, ilman, että niitä tarvitsee kysellä taloushallinnosta. Talous- ja palkkahallinnon prosessien nykyaikaistaminen säästää selkeästi aikaa. Parasta yhteistyössä Rauhalan kanssa on ollut luottamus."

Tero Luoma | toimitusjohtaja | BSTR Luova Konttori Oy

Lue koko referenssi

 


 

jokilaaksojen musiikkiopisto

Vanha taloushallinto-ohjelmamme oli aikansa elänyt. Halusimme päivittää taloudenprosessit nykypäivään. Päätimme vaihtaa Visma Fivaldiin Rauhalan avulla. Ohjelma oli nopea ja helppo ottaa käyttöön.

Visma Fivaldin sähköiset toiminnot ovat tehostaneet prosessejamme huimasti! Nyt talous-, palkka- ja oppilashallintajärjestelmämme on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi. Mappien, paperien ja manuaalisen työn määrä on vähentynyt merkittävästi. Fivaldilla myös sähköinen laskutus on helppoa. Materiaali- ja aikaresurssien säästön vuoksi järjestelmä on maksanut itsensä takaisin ja olemme saavuttaneet tavoittelemamme kustannussäästöt.”

Jaakko Haapalainen | talouspäällikkö | Jokilaaksojen musiikkiopisto

 keliakialiitto-1 

"Valitsimme kirjanpito-ohjelmaksemme Fennoan ja palkanlaskentaan Visma Payrollin. Kahden eri järjestelmän käyttäminen taloushallinnon hoitamiseen on yhtä helppoa kuin se, että toiminnot olisivat saman järjestelmän sisällä. Rauhalan taloushallinto-ohjelmien asiantuntemus on loistavalla tasolla. Asiakas- ja tukipalvelu on erinomaista"

Eija Leppäkynnäs | talouspäällikkö | Keliakialiitto Ry

Lue koko referenssi

 


 

kylväjä 

"Fennoa on 12. kirjanpito-ohjelma, jota olen käyttänyt ja kokemukseni mukaan niistä kaikista helpoin. Nykyaikaisen kirjanpito-ohjelman digitaaliset ja automatisoidut ominaisuudet tehostavat taloushallinnon rutiineja. Fennoa sopii hyvin yhdistyksien taloushallinnon hoitamiseen. Liikuvan työni takia Fennoa on näppärä myös responsiivisuutensa vuoksi. Voin hoitaa välttämättömät asiat tienpäällä vaikka puhelimella."

Petri Javanainen | talousjohtaja | Lähetysyhdistys Kylväjä

Lue koko referenssi

 


 

meripelastus-1

”Rauhalan toimittama taloushallinto-ohjelma, Fennoa, sopii järjestöille erinomaisesti. Fennoa on nykyaikainen ja selkeä taloushallinto-ohjelma, johon käyttäjämme ovat erittäin tyytyväisiä. Fennoan monipuoliset raportointimahdollisuudet nopeuttavat ja helpottavat työtä. Rauhalan asiakaspalvelu on toiminut alusta asti hyvin ja saamamme palvelu on ollut henkilökohtaista, ihmiseltä ihmiselle.”

Tiina Hietikko | talouspäällikkö | Suomen Meripelastusseura

Lue koko referenssi

 


 

Energent

"Fennoa on nykyaikainen taloushallinto-ohjelma, joka automatisoi rutiinit sekä vähentää virheiden mahdollisuutta ja manuaalisen työn määrää. Rauhalan kanssa taloushallinto-ohjelman uusiminen sujui mallikkaasti. Asiakaspalvelu on ystävällistä ja tukipalvelu toimii nopeasti."

Anna Kuusisto | talouspäällikkö | Energent Oy

Lue koko referenssi

 

 

 

 

PALKANLASKENTAOHJELMA

Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy

”Vanha palkkaohjelmamme oli kömpelö ja vanhanaikainen. Rauhalalta löytyi nykyaikaisempi ja parempi vaihtoehto palkanmaksuun. Visma Payroll on moderni ja käytännöllinen ohjelma, jonka käyttämisen koin helpoksi, vaikka minulla ei ollut aiempaa kokemusta palkkaohjelmista. Rauhalan avulla käyttöönotto sujui hyvin. Mukava ja asiantunteva yhteyshenkilömme tuli tapaamaan meitä paikan päälle ja laitoimme yhdessä asetukset kuntoon. Käyttöönoton jälkeenkin asiakaspalvelu on pelannut hienosti. Olen aina saanut ystävällistä palvelua. Olen tyytyväinen Visma Payrolliin ja Rauhalaan!”

Liisa Koivuranta | sihteeri | Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy


 

 bstr

"Visma Payrollista palkkahallinnon tietojen hakeminen on vaivatonta. Talous- ja palkkahallinnon prosessien nykyaikaistaminen säästää selkeästi aikaa. Parasta yhteistyössä Rauhalan kanssa on ollut luottamus."

Tero Luoma | toimitusjohtaja | BSTR Luova Konttori Oy

Lue koko referenssi

 


 
keliakialiitto-1 

"Valitsimme kirjanpito-ohjelmaksemme Fennoan ja palkanlaskentaan Visma Payrollin. Kahden eri järjestelmän käyttäminen taloushallinnon hoitamiseen on yhtä helppoa kuin se, että toiminnot olisivat saman järjestelmän sisällä. Rauhalan taloushallinto-ohjelmien asiantuntemus on loistavalla tasolla. Asiakas- ja tukipalvelu on erinomaista"

Eija Leppäkynnäs | talouspäällikkö | Keliakialiitto Ry

Lue koko referenssi

 

 

 

 

TYÖAJANSEURANTA­JÄRJESTELMÄ

apteekkariliitto.png

"Päätimme nykyaikaistaa työaikakirjausmenetelmämme. Neptonin työaikakirjanpito on vastannut kaikkiin niihin haasteisiin ja ongelmiin, joihin halusimme ratkaisun. Rauhala piti siis sen, minkä lupasi. Nepton on helppokäyttöinen. Erityisesti mobiiliominaisuus on liikkuvalle organisaatiollemme oleellinen toiminto."

Ilkka Harjula | talous- ja hallintojohtaja | Apteekkariliitto

Lue koko referenssi

 


 

Hakunilan_huolto.png

”Ennen yrityksessämme ei ollut työajanseurantaa olleenkaan. Ylimääräiset lisät ja ylityöt kirjattiin käsin ja toimitettiin itse palkanlaskentaan. Rauhalan avulla saimme käyttöömme digitaalisen työajanseurannan. Nyt työtuntien kirjaus on helppoa ja tehdyt tunnit siirtyvät automaattisesti oikein palkanlaskentaan. Käyttöönotto oli sujuvaa nimetyn yhteyshenkilön kanssa ja käyttöönoton jälkeen Rauhalan tukipalvelu on vastannut pyyntöihimme nopeasti.”

Kirsi Huopainen | pääkirjanpitäjä | Hakunilan Huolto Oy

 


 

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

"Nepton-työajanseurantajärjestelmän toimintaperiaate on erittäin looginen. Matka-aikojen kirjaaminen on helppoa ja järjestelmä sopii hyvin liikkuvaa työtä tekeville. Myös johdon, taloushallinnon ja palkanlaskennan työ suoraviivaistuu, kun raportit ovat kaikkien nähtävillä reaaliaikaisesti."

Taru Lonka | talousjohtaja | Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Lue koko referenssi

 


 

jyty

"Nepton-työajanseurantajärjestelmä on helppokäyttöinen. Sen avulla olemme digitalisoineet työajanhallinnan prosessit. Työyhteisömme oppi nopeasti käyttämään Neptonia. Rauhalan asiakaspalvelu ja järjestelmätuki auttavat asiantuntevasti kaikissa tilanteissa."

Kirsti Rautavuori | toimistovastaava | Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto, Jyty ry

Lue koko referenssi

 


 

Kansanvalistusseura

"Teemme useita projekteja ja Neptonin avulla pystymme seuraamaan niiden tuntikertymiä sekä siirtämään työtunnit kirjanpitoon. Henkilöstö on ollut ohjelmaan tyytyväinen ja kertonut sen auttavan oman työajan hallinnassa."

Jarmo Pykälä | hankepäällikkö | Kansanvalistusseura

 


 keliakialiitto-1

"Työajanseurantajärjestelmä, Nepton, on selkeä, yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen. Työntekijämme oppivat sen käytön nopeasti. Johto taas iloitsee monipuolisista raporteista ja kustannuspaikkaseurannasta. Tämä on nykyaikainen tapa huolehtia työajanseuranta asianmukaisesti kuntoon."

Eija Leppäkynnäs | talouspäällikkö | Keliakialiitto ry

Lue koko referenssi

 


 

koneteknologiakeskus-turku.png

"Olimme Koneteknologiakeskuksella etsineet jo jonkin aikaa järjestelmää tuntikohtaiseen työajanseurantaan. Vaatimuksina järjestelmältä olivat mahdollisimman yksinkertainen ja helppo peruskirjausmenettely, kirjausten tarkentaminen tarvittaessa sekä monipuoliset raportointimahdollisuudet. Suurin osa markkinoilla olevista järjestelmistä vaikutti liian raskailta ylläpidon kannalta ja yksittäiset tuntikirjaukset työläiltä.

Nepton-järjestelmä vaikutti juuri sopivalta Koneteknologiakeskukselle. Järjestelmän pystyttäminen ja ylläpito on vaivatonta, kirjausten ja projektien/kustannuspaikkojen lisääminen on helppoa ja perustietovaatimuksiltaan järjestelmä on kevyt. Lisäksi järjestelmästä löytyy valmiudet myös monipuolisempaan ja tehokkaampaan käyttöön. Raporttien luominen on helppoa ja raportointimahdollisuuksia on riittävästi. Erityismainintana järjestelmän raportointiominaisuus, jolla voi suoraan tulostaa projektikohtaiset työajanseurannat esimerkiksi. ELY-keskusten hankeraportointia varten."

Iiro Kelloniemi | talousassistentti | Koneteknologiakeskus Turku Oy

 

 

 

 

MATKALASKUOHJELMA

 apteekkariliitto.png

"Visma.net Expense on helppokäyttöinen matka- ja kululaskuohjelma. Voin esimerkiksi napata puhelimella kuvan kuitista ja lähettää sen järjestelmään. Saimme Expensen käyttöömme sujuvasti ja nopeasti Rauhalasta. Rauhalan asiakaspalvelu toimii aina loistavasti"

Ilkka Harjula | talous- ja hallintojohtaja | Apteekkariliitto

Lue koko referenssi

 

 

 

 

HR-JÄRJESTELMÄ

Soste-logo.png

"On ilo työskennellä osaavan, ripeän, ratkaisukeskeisen ja palvelualttiin ammattilaisen kanssa. Tämä projekti ei mitenkään olisi onnistunut ripeästi ja kustannustehokkaasti ilman osaavaa kumppania. Paras käyttöönotto ikinä. Kiitos."

Kirsi Anttila | talousjohtaja | SOSTE

Lue koko referenssi

 

 

 

 

ONCLOUD-PALVELUT

kankari.jpg

 

”Tekniikan ulkoistaminen on ollut kaikin puolin hyvä kokemus! Miksi emme tehneet tätä aikaisemmin! Rauhalan teknisillä asiantuntijoilla oli selkeät näkemykset siitä, miten yrityksemme IT on paras toteuttaa. Yhdessä keskustellen löysimme meille sopivat ratkaisut. Rauhala ei väistellyt vastuutaan yhteisessä IT-projektissamme.”

”Rauhalan tekninen tuki on helposti tavoitettavissa ja nopea. Rauhalan kanssa meillä ei ole huolta, että jäämme IT-asioiden kanssa yksin.”

Henna Mäkinen | Kankarin Kaluste Oy

Lue koko referenssi

 


maitokolmio

 

"Meillä on käytössä Rauhalan OnCloud-palvelut. Halusimme läheisen kumppanin, johon voi olla yhteydessä ongelmassa kuin ongelmassa. Rauhala on meille sopiva kumppani ja he vakuuttivat omalla toiminnallisuudellaan, että ovat oikea ratkaisu. Siirtymävaihe ei aiheuttanut meille minkäänlaisia katkoksia."

Vesa Ylitalo | logistiikkapäällikkö | Osuuskunta Maitokolmio

 


 

Sorsanpesä

"Rauhala OnCloud on luotettava ja uskottava yhteistyökumppani yrityksen IT-palveluihin. Reagointi on nopeaa, palvelu ystävällistä ja tuotteet ajanmukaiset."

Juha Tiainen | hotellinjohtaja | Hotel Sorsanpesä

Lue koko referenssi

 


 

koivupuisto

"Rauhalasta saimme rehellisen ja asiantuntevan ehdotuksen siitä, kuinka yrityksemme tietotekniikka olisi järkevin järjestää. Avaimet käteen -palveluna meille toteutettu IT-ratkaisu on toimintavarma. Meidän ei tarvitse murehtia tietoteknisiä asioita, vaan luotamme Rauhalaan ja saamme sieltä aina ammattilaisten ystävällistä ja selkokielistä apua."

Mika Koivupuisto | toimitusjohtaja | Koivupuisto Oy

Lue koko referenssi

 


 

kurikan kaukolämpö

"Aiemmin yritimme hoitaa yrityksemme tietotekniikan itse. Tietotaitomme ja aikamme eivät kuitenkaan riittäneet. Rauhalan OnCloud-palveluiden asiantuntijat ovat alusta alkaen toimineet liiketoimintamme parhaaksi. He tietävät, kuinka tietotekniikka saadaan kustannustehokkaasti tukemaan yrityksen toimintaa. Yritysarki sujuu, kun Rauhala hoitaa tietotekniikan. Asiakaspalvelu on huippuluokkaa ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhömme."

Petri Viinikainen | toimitusjohtaja | Kurikan Kaukolämpö Oy

Lue koko referenssi

 


Länsi-Suomen Punainen Risti 

"Rauhalan OnCloud-palvelut järjestivät tietotekniikkamme yhdenmukaiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Rauhalan erottaa muista korkea osaamistaso ja kasvollinen asiakaspalvelu. Parasta yhteistyössämme on, ettei meidän tarvitse murehtia tietoteknisistä asioista, vaan voimme luottaa Rauhalaan."

Tero Hintsa | apulaistoiminnanjohtaja | Länsi-Suomen Punainen Risti

Lue koko referenssi

 


 
 
”Käytössämme ovat Rauhala OnCloud -palveluiden monipuoliset tekniset ratkaisut. Olemme erittäin tyytyväisiä Rauhalan tekniseen toimintavarmuuteen ja ammattitaitoon. Heillä on halu toteuttaa ratkaisut asiakkaalle sopivimmalla tavalla ja rehellisesti asiakkaan etu edellä. Rauhalan teknisten asiantuntijoiden avulla olemme saaneet käyttöömme organisaatiollemme sopivat lisenssimallit ja näin selvästi säästäneet kuluissa edellisiin palveluihin verrattuna. Rauhalan toiminta on hyvin palveluhenkistä!”
 
Sonja Bäckman | toiminnanjohtaja | Psoriasisliitto

 


 

risetti.png

"Rauhalan palvelukokonaisuuden osa-alueet, ohjelmisto-, käyttö- ja sähköinen palvelu, ovat toimineet hyvin. Erityisen tyytyväinen olen tekniseen käyttöpalveluun, joka hoitaa asiat nopeasti ja täsmällisesti. Haluan korostaen mainita minulle tärkeästä palveluominaisuudesta: Voin hoitaa työni omalla Mac-tietokoneellani, iPadillani tai iPhonellani, olin sitten kotona tai matkoilla."

Saija Ristolainen-Kotimäki | hallituksen puheenjohtaja | Risetti Oy