Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Turvalliset IT-palvelut yrityksille: Miten vertailet? Mitä huomioida?
4.8.2021 9:25

Turvalliset IT-palvelut yrityksille: Miten vertailet? Mitä huomioida?

IT mahdollistaa yrityksissä ydinliiketoiminnan toteutumisen. Jos laitteet, järjestelmät ja yhteydet eivät toimi tai data katoaa, keskeytyy työpäivä välittömästi. IT:n tärkein tehtävä on siis turvata liiketoiminnan jatkuvuus.

Monessa yrityksessä tiedostetaan, että IT tulisi laittaa kuntoon, mutta aikaa tälle ei löydetä. Silti sydämessä on pisto asiasta. Liikkeellelähtö tuntuu vaikealta: mihin kiinnittää huomiota, mikä vaatii päivitystä, mitkä asiat ovat hyvin? Olisipa taho, jolle soittaa, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia ja joka voisi tarvittaessa ottaa asiat hoitaakseen.

IT-kaveri on hyvä olla olemassa jokaisella yrityksellä. Jos sellainen löytyy talon sisältä, hienoa! IT-kaverin voi löytää myös ulkoistamalla yrityksen tietotekniikan osittain tai kokonaan IT-kumppanille. Jos IT-palvelut ja ulkoistaminen ovat pohdinnassa, tässä tärkeimmät vinkit. Selvitä nämä asiat, kun vertailet kumppaneita. Vertailuun pääsevät IT-yritykset voi myös osallistaa selvitystyöhön:

Talon sisäinen IT-osaaja. Jos talon sisältä löytyy IT-osaajaa, mitkä ovat hänen vahvuutensa ja mihin hän voisi kaivata apua joko resurssin tai osaamisen näkökulmasta? Usein talon sisäinen osaaja ja ulkoistuskumppani täydentävät toisiaan, sillä IT on laaja kokonaisuus.

Ennakoiva näkökulma. IT:ssä toimii ennakoiva näkökulma. Esimerkiksi tietoturvan kanssa jälkiviisaus ei luonnollisesti ole paras lähestymistapa. Kuitenkaan turhiin projekteihin ei kannata ryhtyä. Panostuksissa on haettava varmuutta prosessien toimivuuteen oleellisilla toimenpiteillä. Millaisilla ratkaisuilla tuetaan ennakoivaa näkökulmaa?

Toimiva IT-tuki. Miten IT-palvelut on järjestetty tuen näkökulmasta? Kukaan yritysjohtaja ei halua kuulla marinaa IT-palveluihin liittyen. Siksi IT-kaverin asiakaspalvelun on oltava helposti ja nopeasti tavoitettavissa. Tiedätkö, kenelle soitat? 

Toimipisteet. Onko yrityksellä useita toimipisteitä? Toimipisteiden yhteiset vaatimukset ja erityispiirteet on huomioitava IT-infran suunnittelussa.

Työntekijät ja työskentelymahdollisuudet. Montako työntekijää yrityksellä on? Onko tarvetta etätyöskentelymahdollisuuksille? Nämä seikat on huomioitava niin tietoturvan kuin IT-järjestelyiden näkökulmasta. Esimerkiksi oikean kokoisilla palvelupaketeilla yritys varmistaa, ettei se maksa turhasta ja IT rakennetaan kustannustehokkaasti.

Käytössä olevat järjestelmät. Millaisia järjestelmiä käytetään? Mitkä ovat liiketoimintakriittisiä ja mikä niiden käyttöaste on? Missä niiden on toimittava? Ketkä niitä käyttävät? Millaisia käyttökatkoja järjestelmät kestävät? Huolellisilla määrittelyillä liiketoiminta saadaan toimimaan tehokkaasti.Miten IT:n ulkoistaminen käytännössä hyödyttää? 

Olemme jo aiemmassa blogissa kerroimme tarkemmin syitä IT:n ulkoistamiselle. Kun vastaukset yllä oleviin kohtiin on saatu joko yksin tai yhdessä IT-kumppaniehdokkaisen kanssa, on hyvä vielä kerrata ulkoistamisesta tavoiteltavat hyödyt. Näistä yleisimpiä ovat:

  • vapaus keskittyä oleelliseen eli omaan ydinliiketoimintaan,
  • resurssisäästäminen, kun nopeasti kehittyvän teknologian perässä ei tarvitse itse yrittää juosta ja oman toimen ohella asioita hoidella, vaan tietotekniikasta vastaa useamman ammattilaisen tiimi,
  • uutta näkemystä ja osaamista IT-infran järkeistämiseksi,
  • kustannustehokkuus sekä
  • riskienhallinta, varmuus ja hyvin nukutut yöt. 

 

Tutustu myös näihin

 

Rauhala OnCloud tarjoaa luotettavat IT-palvelut yrityksille ja erilaisille organisaatioille.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Takaisin blogiin