Rauhalan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Vuosilomalain muutos – Lomaa täydentävät lisävapaapäivät
21.5.2019 11:44

Vuosilomalain muutos – Lomaa täydentävät lisävapaapäivät

Alkuvuonna 2019 eduskunta hyväksyi lakimuutoksen liittyen vuosilomalain muutokseen (VLL 7 a §), joka astui voimaan 1.4.2019. Muutoksen avulla pyritään parantamaan pitkästä työkyvyttömyydestä johtuvaa poissaoloa. Muutosta sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden ansaintaan.

Uuden säännöksen myötä työntekijä voi ansainta lisävapaapäiviä sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon ajalta. Oikeus lisäpäiviin syntyy, jos lomanmääräytymisvuodelta on kertynyt alle 24 päivää em. poissaolojen vuoksi. Huomioitavaa kuitenkin on, että säännöstä ei sovelleta, jos työntekijä on ansainnut lomavuodelta vähintään 24 lomapäivää vuosilomalain, työehtosopimuksen, virkaehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Kertyneiden lomapäivien kokonaismäärä tarkastellaan aina lomanmääräytymisvuoden päättyessä.

Lisävapaapäivät eivät ole vuosilomaa eivätkä työssäolon veroista aikaa. Myös vuosilomakirjanpitoon lisävapaapäiviä ei saa sekoittaa, joten kirjanpidosta on käytävä ilmi, onko kyse vuosilomapäivistä vai lisävapaapäivistä. Oikeus lisävapaapäiviin päättyy, jos em. poissaolo jatkuu yhdenjaksoisesti yli 12 kuukautta.

Lisävapaapäivien ajalta maksetaan työntekijän säännönmukainen tai keskimääräistä palkkaa vastaava korvaus. Muistathan huomioida, että lisävapaapäivät eivät oikeuta lomarahaan, ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa toisin sovita.

 

Olisiko aiemmista blogeistamme apua?

Takaisin blogiin