Suomalainen perheyritys

Perheyritys syntyy

Rauhala Yhtiöt Oy perustettiin Tuula ja Jyrki Rauhalan toimesta vuonna 1991. Tuolloin yritys kantoi Neuvonta Rauhala Oy ja Markkinointi Rauhala Oy nimiä. Neuvonta Rauhala Oy tarjosi asiakkailleen tuki- ja koulutuspalveluita. Markkinointi Rauhala Oy keskittyi puolestaan laitteiden ja ohjelmien myyntiin.

Hyvä asiakaspalvelu sekä tunnetut ja laadukkaat tuotteet keräsivät nopeasti vakituisen asiakaskunnan. Liiketoiminta kasvoi ja uusia työntekijöitä palkattiin. Pian kahden yrityksen toiminta yhdistettiin. Syntyi Rauhala Yhtiöt Oy.

Rauhalan perhe tänään

Hakanpäät

Rauhala on koko toimintansa ajan toiminut samalla liikeidealla ja samalla omistajapohjalla, kokonaan kotimaisessa omistuksessa. Yrityksen kasvuperustana ovat pitkät asiakassuhteet, henkilöstön hyvinvointi, korkeatasoisen osaamisen ylläpitäminen ja turvalliset ICT-ratkaisut. Toiminta on edelleen omistaja- ja yrittäjävetoista. Perheen sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrityksen pääomistaja on Mika Hakanpää. 

Hakanpään perhe on vahvasti mukana Rauhalan toiminnassa. Mika toimii hallituksen puheenjohtajana ja hänen vaimonsa, Sari Hakanpää, huolehtii Rauhalan taloushallinnosta. Lisäksi lapset, Tommi, Jere ja Jonna, ovat myös yrityksen omistajia ja kuuluvat konsernin hallituksiin. Lapset ovat työskennelleet Rauhalassa usein kesätyöntekijän ja lomatuuraajan tehtävissä. Nykyään Jonna on työsuhteessa ja mukana operatiivisessa toiminnassa.

Alan nopean kehityksen ja yrityskasvun myötä Rauhala huolehtii tänä päivänä asiakkaidensa tietotekniikasta, järjestelmistä, tietoliikenteestä ja palkka- ja taloushallinnon palveluista. Useat sertifikaatit ovat todiste asiantuntevasta henkilökunnasta ja korkealaatuisesta toiminnasta. Yrityksen suurin ylpeyden aihe onkin korkeatasoisesti koulutettu ja vahvasti motivoitunut henkilökunta.

Rauhalassa myös työntekijät ovat osa yritysperhettä ja tämä näkyy tietoisena henkilöstön hyvinvointiin panostamisena. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta jatkaa määrätietoista palveluiden ja osaamisen kehittämistä asiakkaiden tarpeisiin.

Tyytyväiset asiakkaamme ovat niin ikään saman perheen jäseniä. Rauhalassa pidetään se, mikä luvataan!

Tytäryrityksemme

Vuonna 2013 Rauhala perusti ensimmäisen tytäryhtiönsä, OneWay Sanomanvälitys Oy:n, joka myöhemmin yhdistyttyään Servinet Communication Oy:n kanssa vaihtoi nimekseen OWS Finland Oy. OWS on tuottanut sähköisiä sanomanvälityspalveluita ja -ratkaisuja osana Rauhalaa jo vuodesta 2002.

Lue lisää

 

Syksyllä 2014 Rauhala Yhtiöt Oy osti Yrityslaskenta Reijo Laitilan koko osakekannan. Osakekanta yhdistyi Rauhalan Priima-laskentapalveluiden kanssa ja vuoden 2015 alusta yhtiöt muodostivat Rauhalan toisen tytäryhtiön, Priima Yrityslaskenta Oy:n.

Lue lisää