Tytäryrityksemme

Vuonna 2013 Rauhala perusti ensimmäisen tytäryhtiönsä, OneWay Sanomanvälitys Oy:n, joka myöhemmin yhdistyttyään Servinet Communication Oy:n kanssa vaihtoi nimekseen OWS Finland Oy. OWS on tuottanut sähköisiä sanomanvälityspalveluita ja -ratkaisuja osana Rauhalaa jo vuodesta 2002.

Lue lisää OWS Finlandista www.ows.fi

 

Syksyllä 2014 Rauhala Yhtiöt Oy osti Yrityslaskenta Oy Reijo Laitilan koko osakekannan. Osakekanta yhdistyi Rauhalan Priima-laskentapalveluiden kanssa ja vuoden 2015 alusta yhtiöt muodostivat Rauhalan toisen tytäryhtiön, Priima Yrityslaskenta Oy:n.

Lue lisää Priima Yrityslaskennasta www.priimalaskenta.fi