Suomalainen perheyritys

Perheyritys syntyy

Rauhala Yhtiöt Oy perustettiin Tuula ja Jyrki Rauhalan toimesta vuonna 1991. Tuolloin yritys kantoi Neuvonta Rauhala Oy ja Markkinointi Rauhala Oy nimiä. Neuvonta Rauhala Oy tarjosi asiakkailleen tuki- ja koulutuspalveluita. Markkinointi Rauhala Oy keskittyi puolestaan laitteiden ja ohjelmien myyntiin.

Hyvä asiakaspalvelu sekä tunnetut ja laadukkaat tuotteet keräsivät nopeasti vakituisen asiakaskunnan. Liiketoiminta kasvoi ja uusia työntekijöitä palkattiin. Pian kahden yrityksen toiminta yhdistettiin. Syntyi Rauhala Yhtiöt Oy.

Rauhalan perhe tänään

Hakanpäät

Rauhala on koko toimintansa ajan toiminut samalla liikeidealla ja samalla omistajapohjalla, kokonaan kotimaisessa omistuksessa. Yrityksen kasvuperustana ovat pitkät asiakassuhteet, henkilöstön hyvinvointi, korkeatasoisen osaamisen ylläpitäminen ja turvalliset ICT-ratkaisut. Toiminta on edelleen omistaja- ja yrittäjävetoista. Perheen sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrityksen pääomistaja on Hakanpään perhe.

Hakanpään perhe on vahvasti mukana Rauhalan toiminnassa. Mika toimii hallituksen puheenjohtajana. Mikan ja Sarin lapset Tommi ja Jonna toimivat nykyisin myös operatiivisessa toiminnassa. Tommi Hakanpää toimii Rauhalan ohjelmistoliiketoiminnanjohtajana ja tytär, Jonna Hakanpää, huolehtii kaikkien konsernin yhtiöiden taloushallinnosta. Lisäksi Tommi ja Jonna kuuluvat yhtiöiden johtoryhmiin, sekä hallituksiin. Lapsista kolmas, Jere Hakanpää, sekä Mikan vaimo Sari ovat yhtiöiden omistajia.

Hakanpää_perheyritys_lapset

Jonna, Tommi ja Jere

Alan nopean kehityksen ja yrityskasvun myötä Rauhala huolehtii tänä päivänä asiakkaidensa tietosuojasta- tekniikasta, -liikenteestä ja -turvasta, järjestelmistä, sekä palkka- ja taloushallinnon palveluista. Useat sertifikaatit ovat todiste asiantuntevasta henkilökunnasta ja korkealaatuisesta toiminnasta. Yrityksen suurin ylpeyden aihe onkin korkeatasoisesti koulutettu ja vahvasti motivoitunut henkilökunta.

Rauhalassa myös työntekijät ovat osa yritysperhettä ja tämä näkyy tietoisena henkilöstön hyvinvointiin panostamisena. Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta jatkaa määrätietoista palveluiden ja osaamisen kehittämistä asiakkaiden tarpeisiin.

Tyytyväiset asiakkaamme ovat niin ikään saman perheen jäseniä. Rauhalassa pidetään se, mikä luvataan!

 

Tytäryrityksemme

Syksyllä 2014 Rauhala Yhtiöt Oy osti Yrityslaskenta Reijo Laitilan koko osakekannan. Osakekanta yhdistyi Rauhalan Priima-laskentapalveluiden kanssa ja vuoden 2015 alusta yhtiöt muodostivat Rauhalan tytäryhtiön, Priima Yrityslaskenta Oy:n.

Lue lisää