Työajanseuranta

  Easy Pro  Com­plete
Omien työtietojen ja poissaolojen käsittely  v  v v
Työaikalain mukainen työajantulkinta v v v
Automaattiset TES- ja paikalliset tulkinnat v v v
Työajan tulkinnan vakioraportit v v v
Liukuma-, pankki- ja ylityökertymien käsittely v v v
Vakioliittymät muihin järjestelmiin v v v
Työajankohdentaminen (projekti, kustannuspaikka, asiakas)   v v
Lomalaskenta ja poissaolokertymät   v v
Lomien ja poissaolojen raportointi ja suunnittelu   v v
Kulu- ja matkalaskujen hyväksyntä ja käsittely     v
Matkalaskujen päivärahojen automaattiset tulkinnat     v
Asiakirjojen ja kuvien tallentaminen tapahtumille     v

 

 

Työvuorosuunnittelu

  Easy Pro  Com­plete
Välineet vuorojen suunnitteluun ja julkaisuun v v v
Poissaolojen ja vuorotöiden huomiointi v v v
Vuorojen suunnittelu tehtäville v v v
Julkaistujen vuorojen viestintä v v v
Vuorolistojen käsittely ja tasoittumisjaksot v v v
Vakioraportit vuorolistoista v v v
Osaamisvaatimukset suunnittelussa ja vuorojen valinnassa   v v
Henkilöstön mahdollisuus vuorojen poimintaan   v v
Kapasiteettisuunnittelu tehtävittäin   v v
Vuorotarpeiden suunnittelu kapasiteetin mukaisesti     v

 

 

HR-järjestelmä

  Easy Pro  Complete
Omat henkilötiedot ja niiden päivittäminen v v v
Omat työsuhdetiedot v v v
Muokattavat käyttöoikeudet v v v
Vakioraportit v v v
Vakioliittymät muihin järjestelmiin v v v
Vakioidut kentät henkilö- ja työsuhdetiedoille v    
Muokattavat kentät henkilö- ja työsuhdetiedoille   v v
Osaamisen hallinta henkilöittäin   v v
Rajattu tallennustila asiakirjoille (5 tiedostoa/hlö)   v  
Rajaton tallennustila työsuhteen asiakakirjoille     v
Sähköiset lomakkeet (työsopimukset, kehityskeskustelut...)     v